Thời sự Quốc tế

Tổng Bí thư Lào kể về sự kiện lịch sử thiết lập quan hệ với VN

06/09/2022, 07:42

Việt Nam - Lào tiếp tục cùng nhau gìn giữ và phát huy để mối quan hệ đặc biệt Lào-VN không ngừng đơm hoa kết trái, mãi xanh tươi, trường tồn.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp và phát triển. Hai nước tiếp tục cùng nhau gìn giữ và phát huy để mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái, mãi xanh tươi, trường tồn.

Xin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát về lịch sử hình thành mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và ý nghĩa quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith: Như chúng ta đã biết, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, người dân hai nước cùng sinh sống hòa bình từ lâu đời. Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, hai nước cùng rơi vào cảnh mất độc lập, người dân bị áp bức, bóc lột dưới ách thống trị của đế quốc ngoại xâm.

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Từ khi có Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, cùng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo, nhân dân ba nước Đông Dương kề vai sát cánh bên nhau, cùng đấu tranh chống kẻ thù chung và đã giành độc lập, tự do hoàn toàn cho ba dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào trước đây do Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản) lãnh đạo, Lào luôn coi tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu với Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội và nhân dân Việt Nam là sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của mình. Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đã hình thành từ đó cho đến nay.

Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962, hôm nay vừa tròn 60 năm. Hai nước chúng ta hết sức coi trọng và cùng phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm và đã lấy năm 2022 là năm kỷ niệm hai sự kiện lớn trong quan hệ hai nước. Tôi muốn nói rằng, việc quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Vương quốc Lào vào thời điểm đó là kết quả thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh gian khổ của Cách mạng hai nước chúng ta, góp phần nâng cao vị thế rộng rãi của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở trên thế giới.

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Lào và Việt Nam là sự kiện lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, là kết quả của cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngoại giao cùng với sự điều chỉnh trên mặt trận quân sự của hai nước, đáp ứng yêu cầu của cách mạng hai nước, công nhận về mặt pháp lý và là cơ sở cho việc tiếp nối cho hai nước sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập và Việt Nam thống nhất đất nước, thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tại Lào, Hiệp định Geneve về Lào được ký kết năm 1962, đã dẫn đến sự ra đời của Chính phủ liên hiệp gồm ba phái ở Viêng Chăn gồm: phái Chính phủ Viêng Chăn, phái Neo Lào Hak Sat (Mặt trận Lào yêu nước) và phái trung lập yêu nước. Vào thời gian đó, do có sự đấu tranh chính trị, ngoại giao của lực lượng yêu nước trong Chính phủ liên hiệp ba phái đã dẫn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Lào với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 5/9/1962.

Đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt mới, là thắng lợi về ngoại giao của lực lượng cách mạng của hai Đảng, hai nước do trước đó, tại thủ đô Viêng Chăn chỉ có Đại sứ quán của chính quyền ngụy Sài Gòn, do phái Viêng Chăn và phương Tây không công nhận bất kỳ chính phủ nào của Việt Nam ngoài chính quyền ngụy Sài Gòn. Tuy vậy, sau ngày 5/9/1962, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lập Đại sứ quán tại thủ đô Viêng Chăn và Vương quốc Lào cũng lập Đại sứ quán tại Hà Nội bên cạnh Văn phòng đại diện của Trung ương Mặt trận Lào yêu nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực nào để tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith: Tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Lào và Việt Nam không chỉ là tình cảm đồng chí, anh em khăng khít mà còn là tình đoàn kết gắn bó bền chặt và đã trở thành tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã, đang và sẽ trường tồn với nhân dân hai nước chúng ta.

Do đó, để mối quan hệ hiếm có Lào-Việt Nam tiếp tục tồn tại và phát triển, tôi cho rằng:

Một là, Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục siết chặt tay nhau, cùng nhau tiến bước, tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện cho nhau để phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, cùng hợp tác khai thác các thế mạnh, tiềm năng của mỗi nước vì sự phồn vinh và lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta.

Hai là, tiếp tục triển khai hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo hai Đảng, hiệp định của hai Chính phủ trong từng giai đoạn, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nỗ lực tạo nguồn lực để hợp tác toàn diện về kinh tế hiệu quả hơn nữa, tương xứng với mối quan hệ chính trị giữa Lào và Việt Nam.

Ba là, tiếp tục quan tâm hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác cùng giải quyết những mầm mống tiêu cực dọc biên giới hai nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để người dân dọc biên giới hai nước đi lại, làm ăn và cùng phát triển.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử hình thành tình hữu nghị, đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc, để chính họ sẽ là những người gìn giữ, đáp trả những âm mưu, hành động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại mối quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn nhắn gửi gì tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Lào và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm quan trọng này?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith: Chúng ta rất vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện là truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào và Việt Nam được nhiều thế hệ dày công vun đắp, không ngừng được tăng cường và phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi mong muốn nhắn gửi tới các tầng lớp nhân dân Lào và Việt Nam hãy cùng kế tục sự nghiệp của các thế hệ tiền bối, ra sức vun đắp để mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi.

Mong rằng, thế hệ trẻ Lào-Việt Nam hãy là những người kế tục tốt, là những người gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam đời đời bền vững; hãy cùng hợp tác, chung sức, chung lòng, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em, cùng bảo vệ những thành quả cách mạng, cùng xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh theo mục tiêu, lý tưởng của hai Đảng, cùng tổ chức các hoạt động với những nội dung sâu sắc, góp phần để Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 thành công tốt đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu mà các đồng chí Việt Nam đã giành được trong suốt 77 năm qua.

Xin chúc nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục mạnh mẽ sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.