Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Quân đội tuyệt đối không để bị động,bất ngờ

14/12/2016, 07:56

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016.

4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vai trò của quân đội dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm tới, Tổng Bí thư cho rằng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với quân đội là rất lớn, trong đó cần tập trung vào 5 vấn đề lớn. Trước hết, quân đội phải tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, diễn biến, biến động trên các hướng, các khu vực, nhất là những khu vực trọng yếu; Làm tốt hơn công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm để chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng, có tính sống còn đối với quân đội.

Quân đội cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Đẩy mạnh xây dựng Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng; Coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội, đặc biệt phải tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hướng đến sức chiến đấu và bản chất truyền thống của quân đội.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4  (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu quân đội phải tiếp tục thực hiện chương trình công nghiệp quốc phòng, tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm; Khẩn  trương hoàn chỉnh Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.