Xã hội

Tổng Bí thư: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế

26/12/2023, 15:07

Sáng nay, 26/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nông dân góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng và vinh dự được cùng với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam - một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nông dân nước ta có một vai trò rất quan trọng trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nên non sông đất nước Việt Nam.

Nông dân luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hi sinh, sẵn sàng dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc của nước nhà.

Tổng Bí Thư: Nông dân luôn có vai trò rất quan trọng trong lịch sử của dân tộc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư cho biết đã có không ít lần phát biểu: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong những kết quả và thành tích đó, có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ.

"Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đông đảo nhất và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn; đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực, vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia", Tổng Bí thư phát biểu.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay, Đảng và Nhà nước đã xác định: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế; nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp

"Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị mà không dẫn đến di cư quy mô lớn. Cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh"; và xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp; kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới", Tổng Bí thư nói.

Vấn đề đặt ra, theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh hiện nay, phát triển nền nông nghiệp sinh thái có những thuận lợi và khó khăn gì? Người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động để thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới?.

Trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp giảm và già hoá, lao động dư thừa ở các đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm sinh kế từ nông nghiệp. Vì vậy, các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động ra sao để ngang tầm với nhiệm vụ; đủ sức đồng hành, giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới.

"Và xa hơn nữa trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045", Tổng Bí thư cho hay.

Tổng Bí thư kêu gọi và đề nghị các cấp Hội Nông dân nước ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.