TP.HCM tiếp tục đấu giá quảng cáo xe buýt lần 5 sau 4 lần thất bại

15/05/2019 11:01

Nếu lần 5, 6 không thành công, Trung tâm sẽ ngưng tổ chức đấu giá và có thể giao cho doanh nghiệp tự tìm đầu mối...

TP.HCM tiếp tục đấu giá quảng cáo xe buýt lần 5 sau 4 lần thất bại 1
TP.HCM tiếp tục tổ chức đấu giá quảng cáo xe buýt lần 5

Ngày 15/5, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quảng cáo trên thân xe buýt lần thứ 5 sau 4 lần thất bại trước đó.

Ông Hà Lê Ân, Phó giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, so với những lần trước, lần này, Trung tâm sẽ chia nhỏ thành 71 gói đấu giá (lần thứ 4 có 11 gói) trên 72 tuyến có trợ giá với tổng số phương tiện là 1.152 xe. Giá trị từng gói tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng, 1 năm, 2 năm và 3 năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Cụ thể, 5% giá khởi điểm của gói đấu giá, tương ứng thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm; 7% giá khởi điểm, hợp đồng 2 năm; 10% giá khởi điểm, hợp đồng 1 năm; 15% giá khởi điểm. hợp đồng 6 tháng. Số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc (bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng) để đảm bảo thực hiện hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp cùng 1 gói đấu giá nếu có từ 2 đơn vị tham gia trở lên, với thời gian thực hiện hợp đồng khác nhau và trả giá khác nhau thì sẽ quy về giá trị gói đã trả giá có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất, để xét kết quả trúng đấu giá. Trường hợp sau khi quy về cùng mốc thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất nhưng giá trị gói đề xuất của các đơn vị tham gia trả giá vẫn bằng nhau, thì đơn vị đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn sẽ được xét trúng đấu giá. Dự kiến với số lượng xe buýt tham giá đấu giá lần này có thể thu về 135 tỷ đồng/năm.

“Trong trường hợp lần 5, 6 không thành công, Trung tâm sẽ ngưng tổ chức đấu giá và có thể thay đổi phương thức có thể giao cho doanh nghiệp tự tìm đầu mối quảng cáo trên xe buýt. Lúc bấy giờ cơ cấu tổ chức trợ giá sẽ được tính toán lại”, ông Ân nói.

Trước đó, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM tổ chức đấu giá quảng cáo trên xe buýt 4 lần nhưng đều không thành công. Lần gần đây nhất Trung tâm dự tính sẽ tổ chức đấu giá ngày 8/3 nhưng không có hồ sơ nào tham gia. Sau đó Trung tâm tiếp tục gia hạn đến ngày 12/3 và kết quả vẫn không có doanh nghiệp nào quan tâm.

Đỗ Loan