Chính trị

Trung ương thảo luận về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

04/10/2023, 17:00

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ ba.

Trong ngày làm việc thứ ba này, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Trung ương thảo luận về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 - Ảnh 1.

Trung ương thảo luận về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Liên quan nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 8 đã đánh giá trong 10 năm qua, Việt Nam phát triển và đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam là một quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư nhận định các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng, mức hỗ trợ, mở rộng diện bao phủ theo hướng công bằng, tiến bộ, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, cơ bản bảo đảm an sinh của người dân; thực hiện tốt chính sách ưu đãi và tôn vinh đối với người có công.

Bên cạnh đó, thể chế thị trường lao động từng bước được hoàn thiện, việc làm cho người lao động cơ bản được bảo đảm; hệ thống y tế, giáo dục, an sinh, trợ giúp xã hội tiếp tục được kiện toàn và mở rộng. Quy mô, năng lực, chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu được nâng lên.

Đặc biệt, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh nguồn lực thực hiện chính sách xã hội được Nhà nước ưu tiên đầu tư, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của toàn xã hội...

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là việc làm cần thiết để Trung ương phân tích, đánh giá một cách toàn diện tình hình.

Đó sẽ là căn cứ đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường.

"Trung ương cần tập trung làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, khó khăn, thách thức phải vượt qua để chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong mọi tình huống", theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.