Bạn cần biết

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V tuyển dụng bổ sung nhiều viên chức

06/01/2023, 21:12

Từ ngày 6/1, Trường CĐ GTVT Trung ương V (Đà Nẵng) tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 22 vị trí viên chức bổ sung năm 2022.

Theo đó, Trường CĐ GTVT Trung ương 5 tuyển dụng 22 chỉ tiêu viên chức năm 2022 (bổ sung).

Cụ thể Khoa cơ khí - Điện (14 chỉ tiêu) cho các vị trí tuyển dụng: Giảng viên dạy ngành nghề Chế tạo thiết bị cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Giảng viên dạy ngành nghề Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí, Giảng viên dạy ngành nghề Điện công nghiệp; Điện dân dụng và Công nghiệp, Giảng viên dạy ngành nghề Công nghệ ô tô.

Khoa kinh tế - vận tải (2 chỉ tiêu) cho vị trí tuyển dụng: Giảng viên dạy ngành, nghề Logistics; Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ, Giảng viên dạy ngành, nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Khoa thực hành công nghệ (2 chỉ tiêu) vào vị trí việc làm: Giảng viên dạy ngành, nghề Vận hành máy công trình.

Khoa cơ bản (2 chỉ tiêu) vào vị trí việc làm: Giảng viên dạy ngành, nghề Tiếng Anh. Khoa Công nghệ thông tin (2 chỉ tiêu) vào vị trí việc làm: Giảng viên dạy ngành, nghề Công nghệ thông tin.

Để đăng ký dự tuyển, các cá nhân có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm và theo quy định của chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo quy định. Đối với người dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, yêu cầu không có dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

img

Trường CĐ GTVT Trung ương V tuyển bổ sung thêm nhiều vị trí viên chức năm 2022

Đồng thời, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Trong đó, với vị trí việc làm Giảng viên dạy ngành, nghề Tiếng Anh, cá nhân dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, nghề như Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh,… Với vị trí việc làm Giảng viên dạy ngành, nghề Công nghệ thông tin, cá nhân dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, nghề về Công nghệ thông tin như Quản trị mạng; Công nghệ thông tin…

Trường CĐ GTVT Trung ương V quy định vhững người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục, trường giáo dưỡng...

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 quy định về tuyển dung, sử dụng và quản lý viên chức) phải đảm bảo: Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào, thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm; Ảnh 4x6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; Gửi kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 30 ngày, bắt đầu từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023 (sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00).

Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển và số điện thoại liên hệ: Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V (28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại liên hệ: 0974876857 (bà Đàm Thị Hồng - Chuyên viên, phòng TC-HCQT).

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời gian xét tuyển dự kiến trong tháng 02/2023, tại Trụ sở Trường CĐ GTVT Trung ương V (28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo cụ thể trên trang website của Trường, địa chỉ: caodanggtvttw5.edu.vn.

Hình thức, nội dung và thời gian xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng. Trong đó, Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành qua phần thi thực hành (thông qua tiết giảng và giải quyết tình huống sư phạm)...

Đối tượng được ưu tiên trong xét tuyển: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Ngoài ra, Trường CĐ GTVT Trung ương V ban hành các quy định, yêu cầu chung đối với các vị trí việc làm (VTVL), tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III). Cụ thể

1. tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy (chi tiết ở mục II)

b. Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. (yêu cầu có xác nhận)

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a. Nắm vững kiến thức của ngành, nghề được phân công giảng dạy; có kiến thức về ngành, nghề liên quan; có hiểu biết về thực tiễn sản xuất, dịch vụ của ngành, nghề;

b. Nắm vững mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo của ngành, nghề được phân công giảng dạy; kế hoạch đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c. Biết tổ chức đào tạo ngành, nghề được phân công giảng dạy. Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề;

d. Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học. Biết ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giảng dạy, chất lượng đào tạo. Biết chế tạo, cải tiến phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học;

e. Có hiểu biết cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và công nghệ; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy.

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển 30 ngày, bắt đầu từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023 (sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00).

Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển và số điện thoại liên hệ: Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V (28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại liên hệ: 0974876857 (bà Đàm Thị Hồng - Chuyên viên, phòng TC-HCQT).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.