Doanh nghiệp

Truy nguồn giấy phép xả thải của Formosa

27/04/2016, 15:16

Formosa được cấp phép xả nước thải ra bên ngoài với thời hạn lên tới 10 năm từ năm 2015.

formosa-xa-thai

Hệ thống đường ống nước xả thải của Formosa

Ngày 11/12/2015, Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) đã ký giấy cấp phép cho phép Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa) xả nước thải vào nguồn nước.

Giấy phép này có thời hạn 10 năm. Theo đó, Bộ TN-MT cho phép Formosa Hà Tĩnh xả nước thải sau khi xử lý vào nguồn nước tại vị trí khu phố Thắng Lợi (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), với công suất 45.000m3/ngày đêm.

13081833_1279206525427675_841022476_n

Giấy phép xả thải của Formosa do Bộ TN-MT cấp từ 2015

Phương thức xả thải theo quy trình: Nước thải sau khi được bơm và dẫn theo đường ống thép không gỉ ra đến đập quan trắc nước thải, sau đó chảy ra biển ven bờ vịnh Sơn Dương theo phương thức tự chảy, xả giữa dòng.

Tại giấy phép này, Bộ TNMT cũng quy định cụ thể về chất lượng nước thải. Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 52:2013/BTNMT.

Trong quá trình xả thải, Bộ TN-MT yêu cầu Formosa phải thực hiện quan trắc liên tục tự động nước thải tại vị trí đập quan trắc nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 45.000m3/ngày đêm với các thông số quan trắc là: nhiệt độ, pH, COD, SS, tổng Ni-tơ và lưu lượng nước thải. Quan trắc định kỳ theo tần suất 1 tháng/lần lưu lượng, chất lượng nước thải tại vị trí thu gom nước thải đầu vào hệ thống xử lý và nước thải sau xử lý tại vị trí đập quan trắc nước thải trước khi xả ra biển vịnh Sơn Dương với các thông số quy định.

Việc thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải phải theo đúng thiết kế, quy trình nêu trong hồ sơ; đảm bảo các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định ghi trong giấy phép trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận.Khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu ghi trong giấy phép, Formosa phải ngưng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, Formosa chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường ở trung ương và địa phương; chuẩn bị nhân lực, trang bị các phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép, cơ quan chức năng địa phương trong trường hợp có sự cố ô nhiễm nguồn nước do việc xả nước thải.

Theo giấy phép, hàng năm, trước ngày 15/12, Formosa phải tổng hợp báo cáo Bộ TNMT và Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.