T.Ư thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị

11/05/2018 16:55

Hội nghị Trung ương 7 thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

T.Ư thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị 1

Hội nghị Trung ương 7 khoá XII - Ảnh: TTXVN

Ngày 11/5, Hội nghị Trung ương 7 bước sang ngày làm việc thứ năm.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Buổi chiều, các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào văn bản các dự thảo văn kiện của Hội nghị.

Trước đó, Trung ương đã nghe và thảo luận về 3 đề án quan trọng: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN và Đề án Cải cách chính sách BHXH.

Đáng lưu ý, Hội nghị Trung ương 7 cũng đã thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; đồng thời bầu ông Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Hội nghị Trung ương 7 cũng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư gồm các ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trần Cẩm Tú - tân Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra Trung ương.