Đường thủy

Ưu tiên đầu tư nhiều cảng thủy nội địa tại Trà Vinh

03/10/2023, 15:31

Với những lợi thế về hệ thống kênh rạch, luồng lạch, Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển mạnh hệ thống đường thủy nội địa.

Đường thủy nội địa Trà Vinh được quy hoạch phát triển thế nào? - Ảnh 1.

Hiện nay, Bộ GTVT đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu - giai đoạn 2.

Cụ thể, Quy hoạch định hướng phát triển các tuyến giao thông đường thủy nội địa, khu bến cảng, khu neo đậu thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành quốc gia đồng thời hoàn thành luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu theo quy mô được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh (dự kiến mở rộng thành đường vận tải hàng hải quốc tế).

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống bến cảng theo quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bao gồm khu bến cảng Duyên Hải - Định An, Khu bến cảng Trà Cú - Kim Sơn và các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú bão.

Cũng theo quy hoạch, sẽ đầu tư, nâng cấp các tuyến thủy nội địa gồm tuyến Định An - biên giới Campuchia cấp đặc biệt, tuyến sông Cổ Chiên từ cửa Cổ Chiên đến ngã ba sông Tiền cấp đặc biệt; nâng cấp, xây dựng mới các cảng thuộc Cụm cảng hàng hóa Trà Vinh và Cụm cảng khách Trà Vinh dọc theo sông Cổ Chiên và sông Hậu.

Quy hoạch cũng định hướng duy trì, cải tạo các tuyến giao thông thủy do tỉnh quản lý đạt chuẩn cấp IV - V đường thủy nội địa. Riêng tuyến sông Long Toàn và tuyến sông Rạch Hầm đạt chuẩn cấp đặc biệt (đường thủy nội địa); Phát triển cảng, bến thủy nội địa phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo kết nối các phương thức giao thông thủy, bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Danh mục các cảng thủy nội địa được ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng được công bố. 

Theo đó, các cảng thủy nội địa được đẩy mạnh phát triển hầu hết nằm trên sông Cô Chiên và sông Hậu, gồm Cảng Long Đức, Cảng Xây dựng Thương mại Châu Hưng, Cảng Xây dựng Phú Thành, Cảng xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Dầu khí Petrol Life, Cảng sản xuất – thương mại Nguyễn Trình, Cảng KCN Cổ Chiên, Cảng KCN Cầu Quan và các cảng khác.

Trong đó, việc đầu tư các dự án giao thông đường thủy nội địa, bến cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ và các quy hoạch có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.