Vận tải ở TP.HCM phải đạt những tiêu chí nào mới được hoạt động?

15/09/2021 14:11

Sở GTVT TP.HCM đang dự thảo bộ tiêu chí an toàn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực được hoạt động trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Sở GTVT TP.HCM vừa gửi Sở Y tế dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động GTVT an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Sở GTVT đề nghị Sở Y tế có ý kiến thẩm định để giúp hoàn chỉnh bộ tiêu chí này. Dự thảo có 10 tiêu chí (6 tiêu chí bắt buộc và 4 tiêu chí bổ sung) trên thang điểm 10.

Vận tải ở TP.HCM phải đạt những tiêu chí nào mới được hoạt động? 1

Các doanh nghiệp vận tải phải đáp ứng nhiều tiêu chí để hoạt động trở lại.

Tiêu chí 1: Lái xe, người phục vụ trên xe đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 2 được hai tuần; người đã khỏi bệnh Covid-19 sau 6 tháng được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ nhất được hai tuần (theo hướng dẫn của Sở Y tế) được gọi là người có “Thẻ xanh Covid- 19”, được 10 điểm.

Người đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ 1 được 4 tuần; người đã khỏi bệnh Covid-19 sau 6 tháng chưa kịp tiêm vaccine phòng Covid-19 (theo hướng dẫn của Sở Y tế) được gọi là người có “Thẻ vàng Covid-19”, được 7 điểm.

Những người chưa đáp ứng một trong hai điều kiện về tiêm vaccine phòng Covid-19 nêu trên thì 0 điểm.

Tiêu chí 2: Lái xe, nhân viên phục vụ xe thực hiện việc xét nghiệm theo định kỳ được 10 điểm; thực hiện không thường xuyên được 5 điểm; không thực hiện được 0 điểm.

Tiêu chí 3: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Tiêu chí 4: Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách, dung dịch khử khuẩn cho phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải.

Tiêu chí 5: Mật độ người trên xe (gồm cả nhân viên phục vụ và tài xế) không quá 50% sức chứa (xe vận chuyển hàng hóa không quá hai người trên xe) được 10 điểm.

Vận chuyển trên 50% đến dưới 70% sức chứa (xe vận chuyển hàng hóa vượt quá hai người trên xe nhưng có giữ khoảng cách an toàn) được 5 điểm.

Vận chuyển từ 70% sức chứa trở lên (riêng xe vận chuyển hàng hóa vượt quá hai người trên xe và không đảm bảo khoảng cách) được 0 điểm.

Tiêu chí 6: Trên xe có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; có thông tin tuyên truyền trên xe được 10 điểm; không có được 0 điểm.

Ngoài ra, còn có 4 tiêu chí bổ sung khác: Có thành lập ban chỉ đạo (tổ công tác), kế hoạch (phương án) an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến; mức độ thông thoáng của phương tiện; có vách ngăn giữa người điều khiển phương tiện và hành khách. Mỗi tiêu chí cũng có thang điểm 10 (có thực hiện) và thang điểm 0 (không thực hiện).

Tương tự, đối với hoạt động tại bến thuỷ nội địa, bến phà, bến khách ngang sông, bến xe cũng được chấm điểm theo bộ tiêu chí trên.

Hoạt động đào tạo sát hạch lái xe; hoạt động xây dựng công trình giao thông cũng chấm điểm theo 10 tiêu chí tùy theo đặc điểm cụ thể của từng lĩnh vực.

Theo Sở GTVT TP.HCM, chỉ số an toàn sẽ được tính theo công thức trung bình cộng của 10 tiêu chí, chia 100%.

Các xe không có tiêu chí bắt buộc bị điểm 0 và có chỉ số an toàn từ 70% trở lên sẽ được phép hoạt động.

Xe có chỉ số an toàn từ 60% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc bị điểm 0 được phép hoạt động nhưng phải cam kết khắc phục để đạt chỉ số an toàn tối thiếu 70% trong vòng hai ngày. Nếu không đạt phải tạm dừng hoạt động.

Xe có chỉ số an toàn dưới 60% hoặc có ít nhất 1 tiêu chí bắt buộc không đạt (bị điểm 0) sẽ không được phép hoạt động.

Anh Thư