Vận tải và du lịch bị Covid-19 “nhấn chìm” trong tháng 5

30/05/2021 13:26

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải và du lịch trong tháng 5.

vận tải và du lịch bị covid-19 “nhấn chìm” trong tháng 5

Lượng khách qua Cảng HKQT Nội Bài đang ở mức thấp nhất tính từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: BGT

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, vận tải hành khách tháng 5/2021 ước tính đạt 287,8 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 14,9% so với tháng trước và luân chuyển 13 tỷ lượt khách.km, giảm 15,9%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách vẫn đạt 1.594,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 26,8%) và luân chuyển 69,8 tỷ lượt khách.km, tăng nhẹ 0,1% (cùng kỳ năm trước giảm 31,7%).

Trong khi đó, vận tải hàng hóa tháng 5/2021 ước tính đạt 139,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 2,8% so với tháng trước và luân chuyển 30,1 tỷ tấn.km, tăng 2,7%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 739 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 8%) và luân chuyển 146,2 tỷ tấn.km, tăng 11,2% (cùng kỳ năm trước giảm 7,5%).

Về du lịch, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5/2021 ước tính đạt 13,4 nghìn lượt người, giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 81 nghìn lượt người, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta 5 tháng đầu năm 2021 giảm 97,8% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

C.Sơn