Đăng kiểm

Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe, xử lý thế nào?

14/12/2022, 11:00

Bên cạnh việc xử lý theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP các TTĐK còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Tạm đình chỉ hoạt động tuỳ theo mức độ vi phạm

Cục Đăng kiểm VN cho biết, Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã quy định rõ các hình thức xử lý vi phạm của Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) và đăng kiểm viên.

img

Tuỳ theo mức độ vi phạm, Cục Đăng kiểm VN sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo dây chuyền hoặc toàn bộ hoạt động của TTĐK

Cụ thể, đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ từng dây chuyền kiểm định từ 1 tháng đến 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp: Không đảm bảo một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm; Có 02 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục; Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới từ 1 tháng đến 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp: Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, thẩm quyền; Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 02 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục; Có từ 02 lượt dây chuyền bị tạm đình chỉ trở lên trong thời gian 12 tháng liên tục; Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị kiểm tra đã bị hư hỏng, không bảo đảm tính chính xác, chưa được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Ngoài ra, Đơn vị đăng kiểm sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới nếu: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được cấp do gian lận, làm giả các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới bị cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; Ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới quá 12 tháng liên tục; Bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới quá hai lần trong thời gian 12 tháng liên tục; Có từ 05 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ hoặc từ 03 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục Hoặc Đơn vị đăng kiểm bị giải thể.

Đối với đăng kiểm viên sẽ bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định từ 1 - 3 tháng trong các trường hợp: Làm sai lệch kết quả kiểm định; Không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định.

Cùng đó, sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong trường hợp: Vi phạm một trong các khoản của Điều 17 của Nghị định này đến mức gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an toàn phương tiện; Làm giả các hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên; Bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định từ 2 lần trong thời gian 12 tháng liên tục; Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng trở lên; Cùng một thời điểm làm việc tại hai đơn vị đăng kiểm trở lên.

Đối với nhân viên nghiệp vụ kiểm định sẽ bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng trong các trường hợp: Làm sai lệch hồ sơ trong kiểm định xe cơ giới; Không tuân thủ đúng quy định, quy trình và các hướng dẫn có liên quan trong công tác kiểm định.

img

Ngoài ra, các TTĐK còn bị phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 1-12 triệu đồng, tuỳ theo từng vi phạm cũng như mức độ vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính lên đến 12 triệu đồng

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt còn quy định phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm, nếu vi phạm: Làm sai lệch kết quả kiểm định; Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định.

Phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với TTĐK thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định; Không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao; Sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không có đủ điều kiện theo quy định; Thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định; Không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định; Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây chuyền kiểm định.

Phạt tiền từ 8 - 12 triệu đồng đối với TTĐK thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định chưa được xác nhận hoặc xác nhận không còn hiệu lực để bảo đảm tính chính xác theo quy định; Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định đã bị hư hỏng không bảo đảm tính chính xác theo quy định; Không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định; Không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.