Vì sao Bí thư và Chủ tịch huyện ở Vĩnh Phúc bị kỷ luật?

07/03/2019 11:59

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa ra thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm tại huyện Sông Lô.

Vì sao Bí thư và Chủ tịch huyện ở Vĩnh Phúc bị kỷ luật? 1
Ông Lê Tiến Anh, Bí thư huyện ủy Sông Lô bị kỷ luật cảnh cáo

Bổ nhiệm không đúng quy trình

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Lê Tiến Anh, Bí thư Huyện ủy Sông Lô và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Hà Vũ Tuyến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.

Quá trình kiểm tra, Ban chấp hành Đảng bộ Vĩnh Phúc xác định Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy chế làm việc; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác cán bộ; quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng; kiểm tra, giám sát và thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, đã giới thiệu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đoàn thể của huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, luân chuyển và điều động cán bộ có nhiều đồng chí không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, không đúng quy trình, thủ tục theo quy định; cá biệt có trường hợp cán bộ có số phiếu tín nhiệm rất thấp nhưng BTV Huyện ủy vẫn có nghị quyết giới thiệu bổ nhiệm; để UBND huyện vi phạm trong việc thi tuyển viên chức năm 2018 dẫn đến dư luận dị nghị, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, đã để UBND huyện Sông Lô thực hiện không đúng quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các quy định của pháp luật trong việc: Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách, phân bổ nguồn vốn đầu tư; phân bổ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, sử dụng nguồn ngân sách dự phòng; phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Ban thường vụ huyện ủy sông Lô còn không chỉ đạo tổ chức thực hiện và thực hiện chưa đầy đủ các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền. Thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thiếu kiên quyết để cấp ủy cấp dưới xử lý kỷ luật đảng viên không đúng với tính chất, mức độ sai phạm dẫn đến đơn thư tố cáo kéo dài.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 làm ảnh huởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô bằng hình thức Khiển trách.

Vì sao Bí thư và Chủ tịch huyện ở Vĩnh Phúc bị kỷ luật? 2
Ông Hà Vũ Tuyến, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô cũng bị cảnh cáo vì vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học,...
Chưa gương mẫu trong kê khai tài sản

Đối với ông Lê Tiến Anh, Bí thư Huyện ủy sông Lô, với cương vị Bí thư Huyện ủy, là người đứng đầu Đảng bộ huyện, chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, ông Lê Tiến Anh còn chưa gương mẫu trong việc kê khai và sử dụng tài sản cá nhân; nghỉ ốm dài ngày không báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 8/2015- 6/2017), ông Lê Tiến Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của Huyện ủy; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để: UBND huyện vi phạm trong việc tổ chức họp lãnh đạo UBND huyện; vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định; vi phạm trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2016, 2017, quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với ông Hà Vũ Tuyến với cương vị là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, ông cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, với cương vị là Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 7/2017- 10/2018), ông Tuyến đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, UBND huyện; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện vi phạm trong việc: Tổ chức họp lãnh đạo UBND huyện; bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định; vi phạm trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2018, quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện không đây đủ các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền; vi phạm trong việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2018...

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Tiến Anh và ông Hà Vũ Tuyến là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và bản thân ông là người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tiến Anh và ông Hà Vũ Tuyến bằng hình thức Cảnh cáo.

Yến Chi