Chính trị

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo TP. Pleiku liên quan vụ phân lô bán nền

03/03/2019, 14:10

UBKT tỉnh uỷ Gia Lai đã có thông cáo báo chí thông tin về kết quả xử lý đối với lãnh đạo của UBND TP. Pleiku liên quan vụ phân lô bán nền...

img
Một vụ phân lô bán nền xảy ra tại P. Yên Thế, TP. Pleiku

Ngày 3/3, một lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ TP. Pleiku liên quan đến vụ phân lô, tách thửa làm phá vỡ quy hoạch thành phố Pleiku...

Liên quan đến vụ phân lô bán nền này, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ Gia Lai đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kết luận đối với hàng loạt cơ quan tổ chức đảng có liên quan trong vụ việc như: UBND TP. Pleiku, Phòng TNMT TP. Pleiku; Sở Tài nguyên Môi trường;...

Cá biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kỷ luật bằng cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Trường-Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Pleiku liên quan đến sai phạm trong vụ việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ phân lô bán nền ở Gia Lai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín tổ chức đảng, nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku rút kinh nghiệm

Theo thông cáo, Ban Thường vụ TP. Pleiku chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc UBND TP. Pleiku, các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư Thành ủy đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn. Do đó, có lúc, có việc không nắm bắt đầy đủ thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, dẫn đến các sai phạm theo Kết luận thanh tra số 2405/KL- UBND, ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc UBND không trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố để Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo đúng quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có phần trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2017, 2018 còn có mặt hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với lĩnh vực này còn ít so với yêu cầu; chưa thường xuyên chỉ đạo UBND thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, dẫn đến một số dự án, công trình chậm tiến độ; về hồ sơ pháp lý và việc lập dự toán, thanh toán, thay đổi thiết kế có trường hợp chưa đúng quy định.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15/4.

Bí thư thành uỷ Pleiku... rút kinh nghiệm

Đối với ông Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai kết luận, ông Thuân với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy, cùng với Ban Thường vụ Thành ủy chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Với trách nhiệm là Chủ tịch HĐND thành phố, ông Thuân chưa kịp thời cùng với Thường trực HĐND thành phố có kế hoạch giám sát đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng để có biện pháp chỉ đạo xử lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng san lấp mặt bằng, mở đường, tách thửa, phân lô bán nền, xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp không đúng quy định, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất của thành phố, hình thành các khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Duy Thuân chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu ông Thuân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15/4.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku nhận khiển trách

Ông Trần Xuân Quang - Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND Pleiku đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, để cấp phó ký 13 quyết định thu hồi đất cho mở đường không đúng quy định; để cấp phó ký 3 tờ trình đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố trong đó có những vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt; việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn có thời điểm chưa tốt, dẫn đến những sai phạm như Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Những vi phạm của ông Trần Xuân Quang gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Quang bằng hình thức khiển trách.

Phó chủ tịch UBND TP. Pleiku nhận cảnh cáo

Ông Nguyễn Kim Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND Pleiku đã trực tiếp ký 3 tờ trình đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố, trong đó có những vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt; ký ban hành 13 quyết định thu hồi đất cho cá nhân mở đường không đúng quy định; trong chỉ đạo, điều hành có lúc chưa kịp thời, thiếu sâu sát, để một số xã, phường, phòng, ban chức năng buông lỏng lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, dẫn đến sai phạm như Kết luận số 2405/KL-UBND. Những vi phạm của ông Đại gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Đại bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, ngày 26/10/2018, ông Võ Ngọc Thành - chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký kết luận thanh tra về việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định trên địa bàn TP. Pleiku, Gia Lai (Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26/10/2018).

Theo kết luận, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn TP Pleiku đã có 21 vị trí (gồm 10 phường, xã) để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình nhà ở không đúng quy định với diện tích 331.447,6 m2. Trong đó phân lô, tách thửa là 321.023,6 m2 và san lấp mặt bằng 11.454 m2.

Kết luận Thanh tra nêu rõ mặc dù UBND tỉnh Gia Lai chưa có quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp nhưng Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP Pleiku và Văn phòng đăng ký đất đai sở Tài nguyên - môi trường đã đo vẽ địa chính, thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tách thửa gồm 18 vị trí với 1.523 thửa đất nằm trên địa bàn các phường Thắng Lợi, Chi Lăng, Yên Thế, Hoa Lư và xã Chư Á, Trà Đa, Diên Phú.

Trong số này có 351 trường hợp đã chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 34.056 m2 chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng của TP. Pleiku.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.