Vì sao QL1 qua Phú Yên giảm dự toán hơn 32 tỷ đồng?

16/02/2017 13:27

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán tại dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1265+00-Km1353+300...

vì sao ql1 qua phú yên giảm dự toán hơn 32 tỷ đồng?

Theo Kiểm toán Nhà nước, thông qua biện pháp chỉ định thầu, Dự án QL1 qua Phú Yên tiết kiệm 101 tỷ đồng chi phí đầu tư - Ảnh: Xuân Huy

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán tại dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1265+00 - Km1353+300, tỉnh Phú Yên, trong đó, kiến nghị Ban QLDA Thăng Long (đại diện chủ đầu tư) xử lý về tài chính đối với chi phí đầu tư hơn 37,55 tỷ đồng, giảm dự toán hơn 32 tỷ đồng.

Tiết kiệm 101 tỷ đồng

Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 65,24km, tổng mức đầu tư 4.350 tỷ đồng được tiến hành kiểm toán từ ngày 4/10 – 2/12/2016. Nội dung kiểm toán tập trung vào kiểm toán nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện của dự án; kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý đầu tư xây dựng của các đơn vị tham gia quản lý và thực hiện dự án; chế độ tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Qua kiểm toán cho thấy, việc quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ cơ bản chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, chế độ quản lý tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan đã góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư thực hiện dự án. “Đến thời điểm 30/6/2016, hình thức lựa chọn nhà thầu theo phương pháp chỉ định thầu đã tiết kiệm được chi phí đầu tư cho dự án với số tiền 101 tỷ đồng”, đại diện Kiểm toán Nhà nước thông tin và cho biết thêm, các gói thầu đều được thực hiện đảm bảo đúng và vượt tiến độ so với quy định của hợp đồng, dự án sớm thông xe đưa vào khai thác đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế của dự án.

"Việc Ban QLDA Thăng Long chủ động mời Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán dự án nhằm giúp đơn vị tự xác định sự sai lệch (nếu có) để quyết toán với nhà thầu. Căn cứ ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, đến nay, Ban QLDA Thăng Long đã giảm trừ dự toán đầy đủ các nội dung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước yêu cầu”.

Ông Vũ Xuân Hòa
Tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến tính kinh tế của dự án như: Sai sót trong công tác quản lý chi phí; dư thừa kế hoạch vốn (440 tỷ đồng); chậm thu hồi khoản dư tạm ứng cho nhà thầu (13,1 tỷ đồng),…Trên cơ sở kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ban QLDA Thăng Long xử lý tài chính đối với chi phí đầu tư 37,58 tỷ đồng, trong đó, thu hồi nộp ngân sách 3,32 tỷ đồng, giảm dự toán 32,098 tỷ đồng và xử lý khác (hoàn thiện thủ tục) 2,13 tỷ đồng.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, Ban QLDA Thăng Long rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại dự toán các gói thầu sai sót; tổ chức lập, trình Bộ GTVT phê duyệt dự toán chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trình các gói thầu làm cơ sở thanh, quyết toán. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ban QLDA Thăng Long tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý liên quan đến các sai sót, tồn tại trong công tác quản lý chi phí đầu tư, chậm thu hồi số tiền tạm ứng của các nhà thầu…

Đã giảm trừ dự toán đầy đủ

Liên quan đến các nội dung trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Xuân Hòa, Tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, đến nay, Ban QLDA Thăng Long đã thực hiện điều chỉnh dự toán và đã thực hiện giảm trừ dự toán đầy đủ 32,098 tỷ đồng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước yêu cầu.

Theo ông Hòa, để quyết toán dự án được chuẩn xác giá trị đúng theo thực tế triển khai và xác định chính xác thời gian thu phí hoàn vốn của dự án, đầu năm 2016, Ban QLDA Thăng Long đã chủ động làm văn bản báo cáo Bộ GTVT đề nghị Kiểm toán Nhà nước bổ sung dự án vào kế hoạch kiểm toán năm 2016. Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, ngày 30/9/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1638 về việc kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ Km1265+00 đến Km1353+300, tỉnh Phú Yên.

Ông Hòa cho biết, quá trình kiểm toán dự án được Kiểm toán Nhà nước triển khai từ tháng 10 - 12/2016 trên cơ sở số liệu dự án tính đến 30/6/2016. “Tại thời điểm đó, Ban QLDA Thăng Long cùng các nhà thầu đang tiến hành rà soát khối lượng và đơn giá để thực hiện quyết toán các gói thầu. Do có nhiều gói thầu chưa chốt giá trị quyết toán, việc kiểm toán dựa trên cơ sở hồ sơ dự toán ban đầu và số liệu thanh toán đến 30/6/2016 nên kết quả có sai lệch là điều không tránh khỏi.

Lý giải thêm về việc dư thừa kế hoạch vốn 440 tỷ đồng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, ông Hòa nói: “Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu 4.350 tỷ đồng, tuy nhiên, sau khi tiến hành rà soát dự án phải điều chỉnh giảm 900 tỷ đồng do không làm thêm cầu Bàn Thạch, giảm chi phí GPMB, giảm cao độ và bề rộng mặt đường… nên tổng mức đầu tư của dự án còn 3.450 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 8/2016, Ban QLDA Thăng Long đã báo cáo Bộ GTVT điều chuyển giảm nguồn vốn và dự kiến tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục giảm sau khi hoàn thành quyết toán dự án (trong quý II/2017) xuống còn 3.052 tỷ đồng”.

Đình Quang