Vietnam Airlines phục vụ hơn 50 chuyến bay chuyên cơ dịp APEC

15/11/2017 14:44

Vietnam Airlines đã phục vụ hơn 50 chuyến bay chuyên cơ dịp APEC trong đó có 35 chuyến của 16 nguyên thủ các nước.

N.Anh