Vụ nguyên Phó giám đốc Sở TNMT Gia Lai phân lô hàng loạt sai phạm thế nào?

12/04/2021 14:30

Huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết đã có văn bản đề nghị xử lý sai phạm trong vụ nguyên Phó giám đốc Sở TNMT phân lô tách thửa hàng loạt.

Vụ nguyên Phó giám đốc Sở TNMT Gia Lai phân lô hàng loạt sai phạm thế nào? 1

Hiện trường vụ phân lô, tách thửa của nguyên Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Ngày 12/4, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Gia Lai phân lô, tách thửa hàng loạt tại xã A Dơk. Quá trình thanh tra của huyện đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện Đak Đoa.

Báo cáo của UBND huyện Đak Đoa nêu rõ: "tháng 4/2012, huyện ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã A Dơk. Đến 12/2017, huyện này ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung. Theo đó, tổng diện tích tự nhiên quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã A Dơk là 2.112,72 ha, trong đó, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã với diện tích là 47,97 ha".

Ông Trần Xuân Hùng - nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có hơn 25.408,6 m2 đất nằm trong khu quy hoạch xây dựng chợ, bãi đậu đỗ xe và khu dân cư. Từ đơn hiến đất của gia đình ông Hùng, tháng 11/2020, huyện Đak Đoa ra quyết định thu hồi 6.847,6 m2 đất của hộ ông Hùng tại xã A Dơk với lý do chủ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để làm đường giao thông và làm hoa viên tại khu vực nêu trên.

Sau khi huyện Đak Đoa thu hồi để làm đường giao thông, hộ ông Hùng đã thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với 9 thửa gồm: thửa 417, 413, 430, 431, 435, 443, 445, 446, 448. Tổng diện tích 9 thửa trên là 14.437,5 m2. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông Hùng tiếp tục thực hiện tách 9 thửa đất trên thành 94 lô.

Trong 94 lô trên, có 70 lô (tách từ 5 thửa) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ); còn 24 lô (tách ra từ 4 thửa khác), Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa đã thực hiện xong việc đo vẽ, lập trích lục và đang đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy CNQSDĐ. UBND huyện Đak Đoa cho biết, gia đình ông Hùng đã chuyển nhượng quyền sử dụng 55 lô đất cho 3 cá nhân.

Qua đối chiếu quy hoạch chi tiết theo bản đồ quy hoạch tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND của UBND huyện Đak Đoa, thửa số 417 và 413 chỉ có diện tích lần lượt là 4.700,3 m2 và 5.375,5 m2 không thể hiện kích thước. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa đã tự ý thực hiện các thủ tục tách thửa cho ông Hùng thành 42 lô không đúng theo quy định. Sau đó, ông Hùng đã chuyển nhượng cho 3 cá nhân khác 27 lô.

Ngoài ra, 7 thửa đất còn lại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa đã tách cho ông Hùng thành 52 lô đất, trong khi theo quy hoạch chi tiết thì 7 thửa đất này chỉ được tách thành 47 lô (vượt quy hoạch 5 lô).

Liên quan đến việc tách thửa các lô đất trên, UBND huyện Đak Đoa cho rằng Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa đã có những hành động “vượt mặt” các cơ quan chức năng của huyện. Theo đó, trong các ngày 6 và 18/1/2021, Chi nhánh đã có 4 công văn gửi UBND huyện đề nghị kiểm tra việc phân lô, tách thửa đối với 4 thửa đất 417, 430, 431, 435 của ông Hùng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, việc làm này chỉ mang tính chiếu lệ vì trước khi có văn bản đề nghị UBND huyện kiểm tra thì Chi nhánh đã thực hiện xong việc đo vẽ lập trích lục và đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh trình Sở TNMT cấp QSDĐ.

Với những sai phạm trên, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện không thụ lý cấp phép xây dựng đối với những thửa đất đã chuyển nhượng. Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng TNMT trong việc thiếu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã A Dơk.

UBND huyện Đak Đoa cũng đề nghị Sở TNMT tỉnh Gia Lai có phương án chỉnh lý, điều chỉnh đối với các thửa đất mà Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đak Đoa đã thực hiện thủ tục tách thửa, tham mưu Sở TNMT cấp QSDĐ cho ông Hùng đúng theo quy hoạch đã được duyệt.

Văn bản của UBND huyện Đak Đoa cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiến hành kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện thủ tục tách thửa, chuyển nhượng.

Tạ Vĩnh Yên