Thời sự

Xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp kinh tế với quốc phòng

24/08/2017, 07:19

Chiều 23/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đầu tiên của Ban Chỉ đạo T.Ư về khu vực phòng thủ...

4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

Chiều 23/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đầu tiên của Ban Chỉ đạo T.Ư về khu vực phòng thủ nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và năm 2018. Đồng thời, thảo luận các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo nêu rõ, thời gian qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi, Quân ủy T.Ư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, một công tác quan trọng trong công tác quốc phòng toàn dân. Việc chỉ đạo khu vực phòng thủ đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thủ tướng cũng đặt vấn đề về nâng cao nhận thức trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, làm sao kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng.

Trong 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 tại TP Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng về kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong khu vực phòng thủ tại các địa phương. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, nhất là an ninh mạng thông tin truyền thông... xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.