Một số đoạn đường tại Khu kinh tế Hòn La (Quảng Bình) mất lớp nhựa, lòi ra lớp đá nền đường khiến nhiều phương tiện đi qua phải khổ sở tránh né.
Một số đoạn đường tại Khu kinh tế Hòn La (Quảng Bình) mất lớp nhựa, lòi ra lớp đá nền đường khiến nhiều phương tiện đi qua phải khổ sở tránh né.
Hà Vũ