Chính trị

18.300 đảng viên nghe quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về ngoại giao, đại đoàn kết

28/02/2024, 18:07

Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự tham gia của hơn 18.300 đại biểu từ 416 điểm cầu.

Hội nghị giới thiệu hai chuyên đề về những nội dung cốt lõi, cơ bản trong hai cuốn sách của Tổng bí thư.

Giới thiệu chuyên đề về cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam được Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã khái quát những nội dung quan trọng về quá trình đổi mới tư duy của Đảng, những đặc điểm lớn của thời đại ngày nay.

18.300 đảng viên nghe quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về ngoại giao, đại đoàn kết- Ảnh 1.

Bà Phạm Lan Dung truyền đạt chuyên đề về cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam.

Trong đó, Tổng Bí thư đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành đối ngoại, đó là tiếp tục đổi mới tư duy; làm tốt nghiên cứu, dự báo; phát huy vai trò tiên phong, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao thế và lực, uy tín đất nước; kiện toàn đội ngũ và xây dựng ngành đối ngoại toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại hội nghị, các đảng viên từ các điểm cầu cũng tích cực đặt câu hỏi để Tiến sĩ Phạm Lan Dung trao đổi rõ hơn về nội dung cuốn sách.

Tiếp đó, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt nội dung cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

Nội dung cuốn sách gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

18.300 đảng viên nghe quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về ngoại giao, đại đoàn kết- Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Chiến truyền đạt chuyên đề cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

"Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông Chiến nói.

Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung hai cuốn sách tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú, đối với công tác đối ngoại của Việt Nam và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc.

18.300 đảng viên nghe quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về ngoại giao, đại đoàn kết- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm.

Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.