Tác giả
Cao Phú Hào - Đức Hùng

Cao Phú Hào - Đức Hùng

undefined

bandoc@baogiaothong.vn
Danh sách bài viết (1)
Kỳ vọng trái phiếu doanh nghiệp sau sóng gió

Kỳ vọng trái phiếu doanh nghiệp sau sóng gió

Theo Công ty xếp hạng tín nhiệm FiinRatings, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần phục hồi và cơ hội cho các doanh nghiệp gọi vốn trên kênh này đã cải thiện sau thời gian sóng gió vừa qua.