Đường bộ

Bình Định kiến nghị bổ sung thêm 2.852 tỷ đồng GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

07/03/2023, 18:59

Qua tổng hợp các địa phương tại Bình Định, chi phí bồi thường GPMB cao tốc cao hơn 2.852 tỷ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Ngày 7/3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa có văn bản gửi Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để kiến nghị về những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện nay đang tập trung đẩy nhanh việc triển khai công tác bồi thường, GPMB nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, theo nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ, bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số khó khăn vướng mắc, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản gửi các Bộ, ngành có liên quan nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

img

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn đoạn qua huyện Hoài Ân

Cụ thể, trong các quyết định trước đây của Bộ GTVT, các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh (thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông) có tổng chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư là hơn 4.953 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cọc mốc, phạm vi GPMB của Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 (2 đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần qua địa bàn tỉnh Bình Định), tỉnh Bình Định đã kiểm tra, rà soát tổng hợp kinh phí thực hiện khoảng 7.806 tỷ đồng (cao hơn 2.852 tỷ đồng so với kinh phí đã được Bộ GTVT phê duyệt).

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xem xét chỉ đạo cho chủ trương bổ sung thêm kinh phí bồi thường, GPMB là 2.852 tỷ đồng để đảm bảo kịp thời chi trả.

UBND tỉnh Bình Định cũng kiến nghị bổ sung diện tích đất rừng (đất phòng hộ, đất rừng sản xuất), đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Cụ thể, ngày 11/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Bình Định. Trong đó, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên là 331,49ha, đất rừng phòng hộ 32,6ha và đất trồng rừng sản xuất 481,34ha.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cọc mốc, phạm vi GPMB của Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85, các địa phương trong tỉnh Bình Định đo đạc cụ thể vị trí diện tích đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên để cập nhật số liệu, kết quả có sự thay đổi so với nghị quyết nói trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên là 419,76ha (tăng 88,27ha), đất rừng phòng hộ là 37,8ha (tăng 5,2ha), đất trồng rừng sản xuất là 584,24ha (tăng 102,9ha).

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Phó thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Phó thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng diện tích đất lúa, đất rừng phục vụ Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Bình Định được tính riêng, không tính vào chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.