Hàng hải

Bổ sung nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải

14/02/2024, 11:15

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 57 quy định Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

Nhiều chương trình mới

Bổ sung nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải- Ảnh 1.

Nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải được bổ sung để phù hợp với các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Theo Cục Hàng hải VN, trước khi có thông tư mới, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải áp dụng Quyết định 2908/2018 của Bộ GTVT về việc ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi thi sỹ quan hàng hải, tiếng Anh hàng hải.

Thông tư mới cập nhật, bổ sung một số chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải để phù hợp với Chương trình mẫu của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO Model Course) quy định, cũng như pháp luật của Việt Nam .

Một trong những chương trình được bổ sung tại Thông tư mới là chương trình bổ túc ngành điều khiển tàu biển trình độ đại học; khai thác máy tàu biển trình độ đại học; kỹ thuật điện tàu biển trình độ đại học.

Ngoài ra, bổ sung chương trình huấn luyện cơ bản và huấn luyện nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc, nhằm đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Quốc tế về tàu cao tốc (Bộ luật HSC 2000).

Cùng đó, bổ sung chương trình huấn luyện cơ bản và huấn luyện nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu hoạt động tại các vùng nước cực; chương trình huấn luyện cơ bản và huấn luyện nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu sử dụng nhiên liệu có điểm cháy thấp theo Bộ luật IGF. Các chương trình này đều được xây dựng theo chương trình mẫu của IMO Model Course.

Đối với các chương trình đào tạo nâng cao, Thông tư mới bổ sung chương trình đào tạo nâng cao trình độ sơ cấp ngành điều khiển tàu biển để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca; Chương trình đào tạo nâng cao trình độ sơ cấp ngành khai thác máy tàu biển để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ máy trực ca và chương trình đào tạo nâng cao trình độ sơ cấp để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ kỹ thuật điện.

Ngoài ra, còn có chương trình huấn luyện sỹ quan an toàn tàu biển và huấn luyện bếp trưởng, cấp dưỡng.

Bãi bỏ nhiều chương trình huấn luyện

Bên cạnh việc cập nhật những chương trình đào tạo, huấn luyện mới để phù hợp với thực tế và các quy định quốc tế, Thông tư 57/2023 của Bộ GTVT cũng bãi bỏ một số chương trình đào tạo, huấn luyện so với quy định tại Quyết định 2908/2028.

Cụ thể, bãi bỏ chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro và chương trình quan sát và đồ giải Radar.

Ngoài ra, chương trình huấn luyện thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA) cũng được thay bằng chương trình huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức vận hành.

Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024. Cục Hàng hải VN được giao trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư trong phạm vi trách nhiệm và thường xuyên cập nhật các chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các công ước quốc tế có liên quan và chương trình mẫu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các cơ sở đào tạo, huấn luyện đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải có trách nhiệm hoàn thiện giáo trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện quy định chậm nhất trong vòng 12 tháng, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Trong thời gian các cơ sở đào tạo, huấn luyện hoàn thiện giáo trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định thì được tiếp tục đào tạo, huấn luyện theo Quyết định số 2908/2018.

Đáng chú ý, các thuyền viên, hoa tiêu hàng hải đã được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện trước ngày quy định mới có hiệu lực sẽ không phải đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện các chương trình tương ứng tại Thông tư này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.