Hàng hải

Quy định mới về đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

09/02/2024, 11:05

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 56 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư mới là quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài của chủ tàu nước ngoài.

Quy định mới về đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam- Ảnh 1.

Quy định mới chấp nhận các phương thức hồ sơ điện tử trong việc đăng ký, cấp sổ thuyền viên (Ảnh minh họa).

Theo đó, các chủ tàu phải xác nhận đầy đủ, chính xác việc bố trí chức danh thuyền viên trong Sổ thuyền viên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận trong trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài của chủ tàu nước ngoài.

Đồng thời, khai báo ngày xuống, rời tàu và chức danh thuyền viên do mình cung ứng làm việc trên tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài của chủ tàu nước ngoài bằng phương thức điện tử vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải VN và chịu trách nhiệm về việc khai báo.

Liên quan tới thủ tục đăng ký và cấp sổ thuyền viên, quy định mới chấp nhận các phương thức điện tử theo chủ trương về chuyển đổi số.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký và cấp sổ thuyền viên trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến một trong các cơ quan đăng ký thuyền viên.

Trong hồ sơ, chấp nhận bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính. Ngoài ra, có bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.

Đối với thuyền viên, hồ sơ có thể có bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhận đối với các chức danh không yêu cầu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Với học viên thực tập, hồ sơ chấp nhận bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính văn bản tiếp nhận thực tập của chủ tàu.

Cùng đó, tổ chức, cá nhân có thể nộp ảnh trong hồ sơ dưới dạng ảnh hoặc file ảnh. Theo đó, nộp 2 ảnh màu (với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính), 1 tệp (file) ảnh (với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cỡ 4cm x 6cm, theo kiểu chụp ảnh căn cước công dân, chụp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

Trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý của cơ quan quản lý Nhà nước, trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký thuyền viên hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ (gửi bằng văn bản hoặc thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên hệ thống dịch vụ công).

Thông tư mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024. Thông tư lưu ý hình thức nộp ảnh dưới dạng tệp (file) qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải được triển khai áp dụng không muộn hơn ngày 1/1/2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.