Cận cảnh tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỷ đang thi công ở Nghệ An

15/09/2022, 10:59

Dự án đường ven biển qua Nghệ An có tổng mức đầu tư lên đến hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An.

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có tổng chiều dài toàn tuyến 64,47 km, đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và TX Cửa Lò.

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có tổng chiều dài toàn tuyến 64,47 km, đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và TX Cửa Lò.

Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn. Dự án có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng; nguồn vốn được bố trí trong năm 2022 là 1.720 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân được hơn 1.356 tỷ đồng, đạt 83,71%.

Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn. Dự án có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng; nguồn vốn được bố trí trong năm 2022 là 1.720 tỷ đồng và đến nay đã giải ngân được hơn 1.356 tỷ đồng, đạt 83,71%.

Dự án được chia thành 02 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình từ Km7+00 - Km48+250 và các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi. Đến nay, các nhà thầu đã thực hiện được 379,7/1.713 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt 23%.

Dự án được chia thành 02 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình từ Km7+00 - Km48+250 và các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi. Đến nay, các nhà thầu đã thực hiện được 379,7/1.713 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt 23%.

Trong khi đó, gói thầu XL02: Thi công xây dựng công trình từ Km48+250 -  Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân. Hiện các nhà thầu đã thực hiện được 358/1.061 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt 33,74%.

Trong khi đó, gói thầu XL02: Thi công xây dựng công trình từ Km48+250 - Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân. Hiện các nhà thầu đã thực hiện được 358/1.061 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt 33,74%.

Cụ thể, ở gói thầu XL01, về phần đường, hiện các đơn vị thi công đã bố trí 7 mũi thi công tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng (mặt bằng đã được bàn giao 25,25/38,2km); huy động 31 lu rung, 30 máy đào, 12 máy ủi, 3 máy san và hàng chục ô tô vận chuyển. (Trong hình là đoạn qua cầu kênh Nhà Lê, thuộc TX Hoàng Mai)

Cụ thể, ở gói thầu XL01, về phần đường, hiện các đơn vị thi công đã bố trí 7 mũi thi công tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng (mặt bằng đã được bàn giao 25,25/38,2km); huy động 31 lu rung, 30 máy đào, 12 máy ủi, 3 máy san và hàng chục ô tô vận chuyển. (Trong hình là đoạn qua cầu kênh Nhà Lê, thuộc TX Hoàng Mai)

Đã vét bùn, đào đất không thích hợp được 13,83Km/38,11Km (đạt 36.28%); đắp đất, cát K95 được 294.175m3/781.000m3 (36,1%); đắp đất K98 được 27.857m3/189.000m3 (14,2%); đúc ống cống được 1.129/ 1.844 ống (61%)...

Đã vét bùn, đào đất không thích hợp được 13,83Km/38,11Km (đạt 36.28%); đắp đất, cát K95 được 294.175m3/781.000m3 (36,1%); đắp đất K98 được 27.857m3/189.000m3 (14,2%); đúc ống cống được 1.129/ 1.844 ống (61%)...

Trong khi đó, phần cầu cũng đã bố trí 7 mũi, thi công 4/5 cầu, với 10 máy khoan, 10 máy cẩu, 4 xa lan và 11 máy đào. Trong đó, đã thi công được 241/350 cọc nhồi (đạt 69%); 26/ 57 bệ mố, trụ (46%); 21/ 57 thân, mố trụ (37%); 63/259 phiến dầm (25%). Riêng cầu nhỏ Tân Long đang vướng mặt bằng nên chưa triển khai. (Trong hình là cầu Lạch Quèn ở phía xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu)

Trong khi đó, phần cầu cũng đã bố trí 7 mũi, thi công 4/5 cầu, với 10 máy khoan, 10 máy cẩu, 4 xa lan và 11 máy đào. Trong đó, đã thi công được 241/350 cọc nhồi (đạt 69%); 26/ 57 bệ mố, trụ (46%); 21/ 57 thân, mố trụ (37%); 63/259 phiến dầm (25%). Riêng cầu nhỏ Tân Long đang vướng mặt bằng nên chưa triển khai. (Trong hình là cầu Lạch Quèn ở phía xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu)

Còn tại gói thầu XL02: Về phần cầu đến nay các nhà thầu đã huy động 5 mũi thi công với 7 máy khoan cọc nhồi, 7 máy cẩu, 10 máy đào; thi công được 150/188 cọc khoan nhồi; 14/34 bệ mố, trụ; 12/ 34 thân, mố trụ; 9/26 xà mũ; 56/140 phiến dầm. (Trong hình là cầu Lạch Vạn đoạn qua huyện Diễn Châu)

Còn tại gói thầu XL02: Về phần cầu đến nay các nhà thầu đã huy động 5 mũi thi công với 7 máy khoan cọc nhồi, 7 máy cẩu, 10 máy đào; thi công được 150/188 cọc khoan nhồi; 14/34 bệ mố, trụ; 12/ 34 thân, mố trụ; 9/26 xà mũ; 56/140 phiến dầm. (Trong hình là cầu Lạch Vạn đoạn qua huyện Diễn Châu)

Về phần tuyến, bố trí 7 mũi thi công tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng (mặt bằng đã được bàn giao 16,92/21,67km) với 23 lu rung, 23 máy đào, 8 máy ủi, 2 máy san và hàng chục ô tô vận chuyển. Đến nay đã đắp được 111.600m3/326.930 m3 đất, cát K95; 23.340m3/93.869m3 đất K98; đúc được 513/ 986 ống cống...

Về phần tuyến, bố trí 7 mũi thi công tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng (mặt bằng đã được bàn giao 16,92/21,67km) với 23 lu rung, 23 máy đào, 8 máy ủi, 2 máy san và hàng chục ô tô vận chuyển. Đến nay đã đắp được 111.600m3/326.930 m3 đất, cát K95; 23.340m3/93.869m3 đất K98; đúc được 513/ 986 ống cống...

Theo đánh giá của đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Đức Trung dẫn đầu kiểm tra công trường chiều ngày 14/9 thì đến nay, tiến độ của 2 gói thầu này đều vượt so với kế hoạch đề ra nhưng lượng vượt chưa cao (chỉ 5 - 8%). Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết: Tiến độ thực hiện dự án theo hợp đồng là 48 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2022 và kết thúc tháng 2/2026. Tuy nhiên, Sở đang tập trung chỉ đạo thi công trong 30 tháng, vượt tiến độ 18 tháng.

Theo đánh giá của đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Đức Trung dẫn đầu kiểm tra công trường chiều ngày 14/9 thì đến nay, tiến độ của 2 gói thầu này đều vượt so với kế hoạch đề ra nhưng lượng vượt chưa cao (chỉ 5 - 8%). Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết: Tiến độ thực hiện dự án theo hợp đồng là 48 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2022 và kết thúc tháng 2/2026. Tuy nhiên, Sở đang tập trung chỉ đạo thi công trong 30 tháng, vượt tiến độ 18 tháng.

Ngoài ra, hiện nay trên tuyến vẫn còn những vướng mắc, đặc biệt là vấn đề mặt bằng. Trong 59,9 km phải giải phóng mặt bằng, đến nay các địa phương đã thực hiện được 42,17km (đạt 71%). Toàn tuyến còn 17,73 km chưa bàn giao mặt bằng, gồm: TX Hoàng Mai 3,54 km; huyện Quỳnh Lưu 6,12 km; huyện Diễn Châu 5,3 km; huyện Nghi Lộc 2,43 km; nhiều vị trí đã được bàn giao mặt bằng nhưng các đơn vị thi công vẫn chưa huy động máy móc, thiết bị triển khai; nhiều đơn vị thi công, vị trí thi công có giá trị còn thấp... (Trong hình là vướng mắc mặt bằng tại cầu Lạch Quèn phía xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu).

Ngoài ra, hiện nay trên tuyến vẫn còn những vướng mắc, đặc biệt là vấn đề mặt bằng. Trong 59,9 km phải giải phóng mặt bằng, đến nay các địa phương đã thực hiện được 42,17km (đạt 71%). Toàn tuyến còn 17,73 km chưa bàn giao mặt bằng, gồm: TX Hoàng Mai 3,54 km; huyện Quỳnh Lưu 6,12 km; huyện Diễn Châu 5,3 km; huyện Nghi Lộc 2,43 km; nhiều vị trí đã được bàn giao mặt bằng nhưng các đơn vị thi công vẫn chưa huy động máy móc, thiết bị triển khai; nhiều đơn vị thi công, vị trí thi công có giá trị còn thấp... (Trong hình là vướng mắc mặt bằng tại cầu Lạch Quèn phía xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu).

Ngoài nguyên nhân về mặt bằng, thời tiết, giá nguyên - nhiên liệu tăng cao cũng khiến việc thi công giai đoạn vừa qua không đạt như mong muốn. Cụ thể, theo kế hoạch đề ra, sẽ thi công xong phần nền đối với đoạn qua đất nông nghiệp, lâm nghiệp trước ngày 30/9/2022. Thế nhưng đến nay mới thi công thông tuyến được 26,23km/52,4 km.

Ngoài nguyên nhân về mặt bằng, thời tiết, giá nguyên - nhiên liệu tăng cao cũng khiến việc thi công giai đoạn vừa qua không đạt như mong muốn. Cụ thể, theo kế hoạch đề ra, sẽ thi công xong phần nền đối với đoạn qua đất nông nghiệp, lâm nghiệp trước ngày 30/9/2022. Thế nhưng đến nay mới thi công thông tuyến được 26,23km/52,4 km.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Sở GTVT Nghệ An, UBND các huyện, thị và các đơn vị thi công. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, được Trung ương hỗ trợ vốn; nguồn vốn được bố trí đầy đủ, kịp thời. Thời gian tới, các địa phương tập trung quyết liệt cho công tác GPMB của hơn 17km còn lại, đặc biệt là hơn 6km đi qua đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Sở GTVT Nghệ An, UBND các huyện, thị và các đơn vị thi công. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, được Trung ương hỗ trợ vốn; nguồn vốn được bố trí đầy đủ, kịp thời. Thời gian tới, các địa phương tập trung quyết liệt cho công tác GPMB của hơn 17km còn lại, đặc biệt là hơn 6km đi qua đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; tập trung đẩy nhanh quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư. Tăng cường công tác quản lý, kế hoạch sử dụng đất dọc 2 bên hành lang tuyến đường.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; tập trung đẩy nhanh quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư. Tăng cường công tác quản lý, kế hoạch sử dụng đất dọc 2 bên hành lang tuyến đường.

Các đơn vị thi công, cần tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, tranh thủ thời tiết nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là những đoạn đã bàn giao mặt bằng theo tinh thần bàn giao đến đâu thi công đến đó, không vượt tiến độ được 18 tháng thì ít nhất cũng phải vượt 12 tháng.

Các đơn vị thi công, cần tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, tranh thủ thời tiết nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là những đoạn đã bàn giao mặt bằng theo tinh thần bàn giao đến đâu thi công đến đó, không vượt tiến độ được 18 tháng thì ít nhất cũng phải vượt 12 tháng.

Sở Tài chính quan tâm giải quyết các đề xuất hỗ trợ khác của các địa phương theo hướng linh hoạt, trên cơ sở thực tế, nhưng phải đảm bảo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các địa phương trong việc thẩm định, trình cấp thẩm quyền sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của các huyện trên tuyến; hỗ trợ xác định các huyện trong công tác duyệt giá đất ở.

Sở Tài chính quan tâm giải quyết các đề xuất hỗ trợ khác của các địa phương theo hướng linh hoạt, trên cơ sở thực tế, nhưng phải đảm bảo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các địa phương trong việc thẩm định, trình cấp thẩm quyền sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của các huyện trên tuyến; hỗ trợ xác định các huyện trong công tác duyệt giá đất ở.

Cùng đi cùng đoàn kiểm tra trong chiều ngày 14/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - Lê Hồng Vinh yêu cầu bên cạnh tiến độ, chủ đầu tư (Sở GTVT Nghệ An), tư vấn giám sát cần thực hiện giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Cùng đi cùng đoàn kiểm tra trong chiều ngày 14/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An - Lê Hồng Vinh yêu cầu bên cạnh tiến độ, chủ đầu tư (Sở GTVT Nghệ An), tư vấn giám sát cần thực hiện giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.