Hàng hải

Cơ cấu lại Vishipel, tập trung số hóa, đầu tư công nghệ hiện đại

07/03/2024, 10:19

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) giai đoạn đến hết năm 2025.

Thoái toàn bộ vốn tại CTCP Điện tử Hàng hải và Ngân hàng TMCP Hàng hải

Theo Đề án, Vishipel sẽ định hướng đổi mới quản trị doanh nghiệp, cũng như tập trung hoạt động theo ngành nghề kinh doanh chính đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Cơ cấu lại Vishipel, tập trung số hóa, đầu tư công nghệ hiện đại- Ảnh 1.

Đề án cơ cấu lại Vishipel nhằm xây dựng công ty phát triển bền vững, tiếp tục là nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thông tin duyên hải chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế để duy trì thông tin cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai...

Đối với phương án cơ cấu tài chính, vốn, tài sản, doanh nghiệp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý vốn nhà nước, quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua việc tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh tìm kiếm và thực hiện các công trình, sản phẩm dịch vụ ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải; tận dụng, sử dụng tối đa công năng của tài sản cố định đã được đầu tư...

Ngoài ra, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2023-2025 theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phù hợp với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025

Hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải và hoạt động kinh doanh khác theo chiến lược.

Đáng chú ý, Vishipel sẽ thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Trong đó, thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty cổ phần điện tử Hàng hải và Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải.

Trong phương án cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý, doanh nghiệp rà soát, đánh giá và sắp xếp lại nhân sự trong bộ máy quản lý, điều hành để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu và nâng cao hiệu quả công việc; thường xuyên đánh giá và có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bố trí, sắp xếp lao động tại công ty phù hợp với yêu cầu công việc.

Đặc biệt, hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý tại công ty phù hợp với đặc điểm tình hình, nhu cầu nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty.

Theo đề án, Vishipel sẽ giải thể Chi nhánh tại TP.HCM để thu gọn đầu mối còn 36 đơn vị trực thuộc và phải bố trí công việc và thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động tại Chi nhánh TP.HCM theo quy định.

Đầu tư công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật

Cơ cấu lại Vishipel, tập trung số hóa, đầu tư công nghệ hiện đại- Ảnh 2.

VISHIPEL được Nhà nước giao quản lý và vận hành Hệ thống TTDH Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công theo đặt hàng như các dịch vụ trực canh cấp cứu DSC, trực canh cấp cứu Inmarsat, kết nối thông tin ngành hàng hải...

Đề án được Bộ GTVT phê duyệt cũng định hướng đầu tư và lộ trình đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Vishipel.

Theo đó, sẽ đầu tư, cung cấp hạ tầng thông tin duyên hải theo hướng hiện đại, phù hợp với lộ trình triển khai hiện đại hóa hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) của Tổ chức hàng hải Quốc tế (IMO), phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia.

Đầu tư mới, nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng hoạt động kinh doanh, các công cụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành, đặc biệt là trong hoạt động cung cấp dịch vụ công TTDH nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo định hướng chuyển đổi số.

Doanh nghiệp cũng đầu tư triển khai các ứng dụng công nghệ mới để đa dạng hóa phương thức cung cấp dịch vụ, tạo ra dịch vụ giá trị gia tăng mới cho các dịch vụ truyền thống, đảm bảo chất lượng dịch vụ đang cung cấp cũng như phát triển dịch vụ mới; Triển khai ứng dụng công nghệ mới trong mô hình quản lý, quản trị, đặc biệt là các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

Cụ thể, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động và cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải, nghiên cứu và kiện toàn dần hạ tầng kỹ thuật cung cấp các dịch vụ kinh doanh khác như dịch vụ giám sát tàu cá, dịch vụ vệ tinh, CNTT…

Bên cạnh đó, duy trì vận hành ổn định hệ thống thông tin duyên hải, thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, nghiên cứu đổi mới ứng dụng công nghệ, xây dựng cấu hình dự phòng đảm bảo duy trì hệ thống hoạt động 24/7 và phát triển kinh doanh sản phẩm dịch vụ khác.

Một trong những giải pháp để Vishipel hoàn thành mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ. Doanh nghiệp phải tuyển chọn nhân lực có trình độ phù hợp, kết hợp tuyển dụng với công tác đào tạo để đáp ứng yêu cầu đặc thù của công ty, xây dựng, đổi mới các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng các tiêu chuẩn của GMDSS.

Trong việc quản trị, cần rà soát, xây dựng cơ cấu tổ chức thể hiện rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị cũng như đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong toàn bộ hệ thống. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chính sách tiền lương một cách khoa học, minh bạch, hiệu quả, phù hợp, đặc biệt chính sách tiền lương của người lao động làm công việc đặc thù.

Vishipel cũng cần thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất (ERP); Thực hiện đánh giá định kỳ; Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Với hoạt động tài chính kế toán, lưu ý thực hiện tốt cân đối thu - chi, tiết kiệm chi phí, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát về tài chính, kế toán và quản lý chặt chẽ công nợ phải thu. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin theo quy định...

Đề án cũng đưa ra những giải pháp về truyền thông, hợp tác trong nước và quốc tế, khoa học công nghệ để doanh nghiệp thực hiện.

Trong đó, có đầu tư, ứng dụng các công nghệ số hiện đại nhằm từng bước số hóa các khâu quản lý, vận hành, khai thác, cung cấp dịch vụ công Thông tin duyên hải; Nâng cấp đài Thông tin duyên hải theo hướng điều khiển tập trung, sử dụng nền tảng IP.

Đặc biệt, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin làm nền tảng cho chuyển đổi số, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề như: Định danh tập trung và đăng nhập một lần; Tích hợp dịch vụ, tích hợp hệ thống; Số hóa và quản lý tài liệu điện tử tập trung; Thanh toán điện tử; Ứng dụng nền tảng di động; Ký số tập trung; Báo cáo thông minh...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.