Quản lý

Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 từ ngày đầu, tháng đầu

29/12/2023, 19:59

Chiều nay (29/12), Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2023 là năm rất khó khăn, tình hình quốc tế, trong nước ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành GTVT.

Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 từ ngày đầu, tháng đầu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ đã sát sao, cùng với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng năm 2023 (Ảnh: Biển Ngọc).

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó tạo khí thế mới, tinh thần đoàn kết, làm việc hăng say trong toàn thể CBCCVC, người lao động toàn ngành. Công tác xây dựng thể chế, phân cấp, phân quyền được thực hiện quyết liệt, kịp thời, chặt chẽ, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giải quyết được nhiều vấn đề nóng, bức xúc được xã hội quan tâm.

Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án được thực hiện quyết liệt, tiến độ triển khai các dự án, nhất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành cơ bản được bảo đảm, chất lượng được đặc biệt chú trọng. Hoạt động vận tải tiếp tục chuyển biến tích cực, sản lượng vận tải tăng đều ở các lĩnh vực. Công tác tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử được đẩy mạnh...

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục đáp ứng được yêu cầu, chỉ tiêu đề ra, Bộ GTVT tiếp tục là một trong các Bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Đặc biệt, có thể nói công tác giải ngân là kỳ tích của Bộ GTVT năm 2023. Vì tổng vốn xây dựng đầu năm hơn 74 nghìn tỉ đồng, gấp rưỡi năm 2022, Chính phủ giao thêm hơn 20 nghìn tỉ, đưa tổng vốn giao hơn 95 nghìn tỉ. Hiện Bộ đã hoàn thành, tỷ lệ giải ngân gần 95%; ngoài ra còn khoảng 20 nghìn tỉ vốn chi thường xuyên cho bảo trì hạ tầng.

"Để đạt được kết quả này, CBCNV ngành giao thông rất vất vả, làm gần như không có ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc ngoài giờ là chuyện đương nhiên, thậm chí có giai đoạn làm 24/24h.

Với tinh thần, quyết tâm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng ủy Bộ đã sát sao, cùng với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo cấp ủy đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt đã động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng đóng góp, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của ngành", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ và công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự đảng, nhất là việc triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Cấp ủy, tổ chức đảng cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc kiện toàn bổ sung cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 ở cả Đảng ủy Bộ GTVT và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc; đối với các cấp ủy trực thuộc thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, tăng cường nâng cao hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, công tác nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc theo quy định, phù hợp tình hình thực tiễn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

"Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác đoàn thể theo quy định nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT năm 2024", Bộ trưởng chỉ đạo.

Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 từ ngày đầu, tháng đầu - Ảnh 2.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường đề nghị, Đảng ủy Bộ GTVT tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 (Ảnh: Biển Ngọc).

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó bí thư Nguyễn Quang Trường đánh giá cao các kết quả đạt được trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề đảm bảo chất lượng. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

"Trung ương đang chuẩn bị để ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIV nên việc tổng kết công tác xây dựng Đảng rất quan trọng. Đảng ủy Bộ GTVT cần quan tâm, triển khai thực hiện", ông Trường nói.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Phó bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng chủ động quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ những nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ đã đề ra trong năm 2024, phát động phong trào thi đua, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT và công tác xây dựng Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Trước đó, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến báo cáo hội nghị dự thảo báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 từ ngày đầu, tháng đầu - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Theo đó, trong công tác lãnh đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng công tác, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ năm 2023.

Kết quả, Bộ GTVT hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, từ công tác xây dựng thể chế, công tác quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT đến công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công tác giải ngân vốn đầu tư công... Cùng đó, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính và thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đổi mới, quyết liệt.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Đảng ủy Khối để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường công tác nắm tình hình chính trị tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối với Trung ương, Đảng ủy Khối đến các điểm cầu ở cơ sở trong Đảng bộ Bộ về thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết; về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát động trong cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo các quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực chất, đảm bảo số lượng và tiến độ đề ra.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; chú trọng việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận của Đảng...

Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt văn bản mới của ĐảngĐảng ủy Bộ GTVT quán triệt văn bản mới của Đảng

Hôm nay (23/11), Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt văn bản mới của Đảng và triển khai sổ tay đảng viên điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.