Thị trường

Dự thảo cách xác định giá điện gió, mặt trời có gì mới?

10/09/2023, 07:30

Bộ Công thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định phương pháp xác định khung giá phát điện cho nhà máy điện gió, mặt trời.

Khung giá phát điện sẽ được xác định theo miền

Khung giá phát điện quy định tại dự thảo thông tư này sẽ được áp dụng cho các dự án điện gió, mặt trời chưa ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN.

Còn với các dự án nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp (các dự án đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN nhưng không đáp ứng điều kiện áp dụng cơ chế giá FIT) thực hiện theo Thông tư 15 và Khung giá theo quyết định 21 đã được ban hành.

Dự thảo Thông tư về phương pháp xác định giá cho điện gió, mặt trời có gì mới? - Ảnh 1.

Khung giá phát điện sẽ được xác định theo từng miền, khác với quy định khung giá hiện hành.

Tại dự thảo này, Bộ Công thương cho biết, khung giá phát điện được tính toán trên cơ sở phương pháp tính toán tương tự các loại hình nhà máy điện khác hiện nay (nhiệt điện, thủy điện…).

Theo đó, thông số đầu vào được tính toán với "đời sống kinh tế" của nhà máy điện, gió, mặt trời là 20 năm.

Còn các thông số liên quan đến suất đầu tư, thông số tài chính, kỹ thuật, chi phí vận hành, bảo dưỡng được lựa chọn trên cơ sở tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn để đảm bảo tính phổ quát, cập nhật được số liệu trên thế giới thay vì sử dụng số liệu quá khứ của các nhà máy điện.

Căn cứ Quy hoạch điện VIII về việc khuyến khích, ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời tại miền Bắc, tại dự thảo này quy định, khung giá phát điện sẽ được xác định theo từng miền, khác với quy định khung giá hiện hành.

Đối với các dự án điện mặt trời, điện gió đã ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN theo giá ưu đãi FIT tiếp tục thực hiện theo các quy định tại hợp đồng đã ký.

Nhiệm vụ các bên ra sao?

Khung giá được ban hành hàng năm làm cơ sở cho chủ đầu tư thỏa thuận giá điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo giá điện không vượt quá khung giá do Bộ Công thương ban hành.

Theo đó, trước ngày 1/11 hàng năm, EVN có trách nhiệm tính toán hoặc thuê tư vấn tính toán khung giá; Bộ Công thương phê duyệt trên cơ sở thẩm định của Cục Điều tiết điện lực và ý kiến của Hội đồng tư vấn do Bộ Công thương thành lập trong trường hợp cần thiết.

"Khung giá phát điện trong năm cơ sở (năm chủ đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án) là căn cứ để EVN và chủ đầu tư thoả thuận, thống nhất giá điện để ký hợp đồng mua bán điện. Hai bên không phải đàm phán, ký lại theo khung giá phát điện của năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ các bên liên quan: Bộ Công thương có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp lập khung giá phát điện áp dụng đối với dự án điện gió, mặt trời. EVN có trách nhiệm xây dựng khung giá và trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, phê duyệt.

Dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của EVN về việc tính toán, hoặc thuê tư vấn tính toán, cũng như quy định trường hợp cần thiết nào thì lấy ý kiến kết quả tính toán khung giá thông qua Hội đồng tư vấn do Bộ Công thương thành lập, làm cơ sở để Bộ Công thương xem xét, phê duyệt khung giá phát điện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.