Hoàn thành nạo vét 5 tuyến luồng hàng hải phía Nam

14/03/2017 17:15

Tính đến nay, 5 tuyến luồng hàng hải phía Nam được nạo vét, duy tu toàn bộ hơn 2,5 triệu m3.

Hoàn thành nạo vét 5 tuyến luồng hàng hải phía Nam 1

5 tuyến luồng hàng hải phía Nam đã được nạo vét, duy tu toàn bộ hơn 2,5 triệu m3

Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam (VMS-South) cho biết, đến nay 5 tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, Soài Rạp – Hiệp Phước, Sông Dinh, Sài Gòn – Vũng Tàu và Vũng Tàu – Thị Vải đã được nạo vét, duy tu toàn bộ hơn 2,5 triệu m3. Riêng tuyến luồng Quy Nhơn không triển khai nạo vét do tuyến luồng ổn định chuẩn tắc.

Đối với luồng Định An – Cần Thơ (nạo vét hơn 440.000 m3), VMS-South cho biết, đây là tuyến luồng nằm trong khu vực có điều kiện thời tiết phức tạp, các năm 2012 và 2013 không hoàn thành và phải dừng thi công tại cao độ thực tế lúc nghiệm thu do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nên không thể thi công đạt chuẩn tắc. Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, năm 2014 – 2015 và 2016, công tác lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét, triển khai thi công đã được đẩy nhanh hơn khoảng 2 tháng so với các năm trước nên đã tận dụng được điều kiện thời tiết để thi công hoàn thành cao độ nạo vét được duyệt đúng tiến độ.

Tương tự, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (nạo vét hơn 451.000 m3) sau khi áp dụng thí điểm phương án theo hợp đồng trọn gói trong hai năm 2015 và 2016, chuẩn tắc thiết kế luồng này được đảm bảo duy trì giúp tàu thuyền hành hải an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị đang khai thác trên tuyến.

Thiện Anh