Chính trị

Không để lọt vào Trung ương người có biểu hiện giàu nhanh bất thường

13/03/2024, 17:39

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV người xu nịnh, chạy chọt, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất mà không giải trình rõ được nguồn gốc.

Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa thật mạnh

Sáng 13/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, cho ý kiến về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng.

Không để lọt vào Trung ương người có biểu hiện giàu nhanh bất thường- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Quán triệt nguyên tắc kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, Tổng Bí thư đồng thời lưu ý không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có khuyết điểm.

Đó là những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; Bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính

Cùng với việc xác định rõ và nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, theo Tổng Bí thư, phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng.

Tổng Bí thư cho rằng, trong cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV cần chú ý bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; Một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Theo Tổng Bí thư, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và sau hơn 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; Tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi; Sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Không để lọt vào Trung ương người có biểu hiện giàu nhanh bất thường- Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp.

Tổng Bí thư chỉ rõ, không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật.

"Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý; Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch chưa hoàn toàn bị đẩy lùi

Nhận định tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội... trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng Tổng Bí thư cho rằng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi.

Tổng Bí thư khẳng định, sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tổng Bí thư nêu rõ, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

"Tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay, nhất là cán bộ cấp chiến lược, như đã nói ở trên, có ảnh hưởng nhất định đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng", Tổng Bí thư nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.