Quản lý

Ngày mai (3/10), khai mạc Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI

02/10/2023, 17:23

Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10/2023 tại Hà Nội.

Ngày mai (3/10), tại Hà Nội sẽ khai mạc Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10/2023.

Đại hội sẽ tiến hành đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI: Đổi mới - Phát triển - Ảnh 1.

Tiến tới Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở đã tiến hành đại hội đúng kế hoạch đề ra.

Đại hội được tiến hành với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"; bầu Ban chấp hành khóa XI gồm 35 ủy viên, trong đó bầu tại đại hội 32 ủy viên (khuyết 3 ủy viên), bầu ban thường vụ 9 ủy viên (khuyết 2 ủy viên). Tại đại hội cũng sẽ tiến hành bầu chủ tịch, hai phó chủ tịch (khuyết một phó chủ tịch) Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI. Các chức danh khuyết sẽ được kiện toàn sau.

Đại hội cũng sẽ thông qua nghị quyết đại hội, trong đó đề ra mục tiêu nhiệm kỳ tới là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn vững mạnh, toàn diện; tập trung nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng nguồn nhân lực lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển ngành GTVT trong tình hình mới.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, 5 năm qua, các cấp công đoàn ngành đã tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về GTVT, bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động của ngành.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm và ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ cao với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Theo đó, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 85% các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X.

Công đoàn các cấp đã tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung thiết thực; tham gia vào quá trình quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động, hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn. Riêng từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã chi hơn 47,2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và các hoạt động tri ân, từ thiện khác.

Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI: Đổi mới - Phát triển - Ảnh 2.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ người lao động (Ảnh: minh họa).

Công đoàn GTVT Việt Nam đã thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ GTVT và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, biểu dương, tôn vinh CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu hàng năm… Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ vào sản xuất, kinh doanh và công tác đem lại hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó có 3 chỉ tiêu vượt mức so với nghị quyết. Theo đó, chỉ tiêu "kết nạp mới 5.000 đoàn viên", đã thực hiện phát triển được 6.299 đoàn viên; chỉ tiêu "Mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam", đã giới thiệu, kết nạp được 3.914 đảng viên; chỉ tiêu "Tỷ lệ công nhân lao động chưa qua đào tạo <5%", kết quả chỉ có 3% công nhân lao động chưa qua đào tạo.

Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT chi hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ người lao độngQuỹ Từ thiện Công đoàn GTVT chi hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ người lao động

Nhiệm kỳ 2018-2023, từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam chi hơn 25 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.