Xã hội

Nhiều quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm điểm, xếp loại cán bộ

09/10/2023, 14:40

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 124 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định này thay thế Quy định 132 năm 2018 của Bộ Chính trị, gồm 19 Điều và bổ sung nhiều nội dung mới.

Cụ thể, Quy định 124 bổ sung yêu cầu nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm điểm, xếp loại cán bộ - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Quy định mới gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Quy định 124 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân.

Một trong những nội dung mới mà cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm là "công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn".

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân cũng là yêu cầu mới với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý khi kiểm điểm.

Với cá nhân đảng viên, Bộ Chính trị yêu cầu kiểm điểm các nội dung liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc.

Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm chung, còn phải kiểm điểm về khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng là nội dung kiểm điểm mới với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định mới của Bộ Chính trị còn quy định rõ, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Theo Quy định 124, có 4 mức độ gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh tiêu chí xếp loại phải đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.

Trong đó, tập thể không có tổ chức trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật mới được đạt xuất sắc.

Với cá nhân, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; có ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngoài tiêu chuẩn chung thì 100% cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó có ít nhất 70% số đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên), mới được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.