Xã hội

Những điểm mới đáng chú ý tại phiên đấu giá 188.399 biển số xe ô tô

11/03/2024, 07:46

Thời gian của một cuộc đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ ba được tính từ khi bắt đầu đến phút thứ 25 của cuộc đấu giá.

Thay đổi về thời gian một cuộc đấu giá

Bộ Công an vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ ba với 188.399 biển số thuộc tất cả tỉnh, thành phố.

Theo danh sách này, TP Hà Nội có số lượng biển số lớn nhất với 27.300 biển số, tiếp theo là TP.HCM với 17.970 biển số.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, dự thảo quy chế đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ ba có một số điểm bổ sung, sửa đổi. Điều này phù hợp hơn với thực tế, qua đó đảm bảo được quyền lợi của khách hàng, tránh gian lận.

Những điểm mới đáng chú ý tại phiên đấu giá 188.399 biển số xe ô tô- Ảnh 1.

Phòng quản lý, giám sát đấu giá biển số ô tô được đặt tại trụ sở Cục CSGT.

Cụ thể, khác với hai phiên đấu giá trước đó có thời gian của mỗi cuộc đấu giá là 60 phút (phiên thứ nhất) và 30 phút (phiên thứ hai), thời gian một cuộc đấu giá phiên đấu giá thứ ba tính từ khi bắt đầu đến phút thứ 25 của cuộc đấu giá.

Vòng đấu gia hạn là khoảng thời gian sau thời gian đấu giá chính thức người tham gia đấu giá đủ điều kiện tiếp tục được trả giá. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây và tối đa là 10 vòng đấu gia hạn. Chỉ những người tham gia trả giá hợp lệ ở vòng đấu trước mới được tham gia trả giá ở vòng đấu sau.

Sau 5 giây kể từ thời điểm kết thúc thời gian đấu giá chính thức của vòng đấu gia hạn, hệ thống sẽ quyết định việc tiếp tục các vòng đấu gia hạn tiếp theo hoặc kết thúc cuộc đấu giá. Thời gian xác định vòng đấu được gia hạn không được tính vào thời lượng của cuộc đấu giá biển số xe ô tô.

Ngăn gian lận khi đấu giá

Trong dự thảo quy chế đấu giá lần thứ ba, đơn vị tổ chức cũng sửa đổi, bổ sung thêm nội dung xác thực người dùng tham gia phòng đấu giá.

Đó là mã xác thực tham gia đấu giá được gửi tới khách hàng trước khi cuộc đấu giá được tổ chức; mã captcha nhằm xác thực người tham gia đấu giá không phải là máy hoặc người sử dụng công cụ hỗ trợ khi tham gia đấu giá.

Cách thức trả giá hợp lệ được tính khi hệ thống ghi nhận một lần trả giá hợp lệ trong một giây cho mỗi tài khoản của người tham gia đấu giá trong toàn bộ thời gian của thời gian đấu giá chính thức và vòng đấu gia hạn.

Những điểm mới đáng chú ý tại phiên đấu giá 188.399 biển số xe ô tô- Ảnh 2.

Diễn biến trả giá hợp lệ.

Đối với các biển số xe ô tô của phiên đấu giá thứ nhất và phiên đấu giá thứ hai (bị bỏ cọc hoặc không đấu giá thành công) được tổ chức lại tại phiên thứ ba (nếu có) sẽ áp dụng theo quy chế mới nhất.

Ngoài những nội dung trên, cơ quan chức năng cũng nêu cách xác định người trúng đấu giá. Theo đó, khi kết thúc thời gian đấu giá chính thức, nếu hệ thống ghi nhận chỉ có một người trả giá hợp lệ thì cuộc đấu giá kết thúc, người đó sẽ trúng đấu giá, giá trả hợp lệ cao nhất là giá trúng đấu giá.

Trong 10 giây cuối cùng của thời gian đấu giá chính thức, nếu hệ thống ghi nhận không có lệnh trả giá hợp lệ mới của người tham gia đấu giá, thì người có giá trả hợp lệ cao nhất được hệ thống xác định là người trúng đấu giá.

Còn trong vòng 10 giây cuối cùng nếu hệ thống ghi nhận có lệnh trả giá hợp lệ mới, cuộc đấu giá sẽ được mở rộng thêm vòng đấu gia hạn thứ nhất.

Khi đó, mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây và tối đa không quá 10 vòng. Người tham gia đấu giá có lệnh trả giá hợp lệ trong 25 phút đầu sẽ được tham gia vòng đấu gia hạn thứ nhất.

Bộ Công an khẳng định, mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam đều có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá (sau khi trừ số tiền đặt trước) vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.