Hàng hải

Phân cấp nhiều nhiệm vụ mới cho Cục Hàng hải VN

18/10/2023, 12:05

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Cục Hàng hải VN cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên

Theo quy định mới, Cục Hàng hải VN là cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cho cơ sở đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Trước đó, theo quy định cũ, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chịu trách nhiệm này. 

Cục Hàng hải VN quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên - Ảnh 1.

Định kỳ 5 năm một lần, Cục Hàng hải VN tổ chức đánh giá độc lập các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo tiêu chuẩn quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (Ảnh minh họa).

Cục Hàng hải VN tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan này có văn bản hướng dẫn cơ sở đào tạo, huấn luyện hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Ngoài ra, Cục Hàng hải VN cũng chịu trách nhiệm về việc ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. 

Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi nhà giáo, người học và người lao động trong cơ sở đào tạo, huấn luyện và phải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hàng hải VN.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Cục trưởng Cục Hàng hải VN ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo, huấn luyện tiếp tục hoạt động đào tạo, huấn luyện.

Hàng năm, Cục Hàng hải tổ chức đánh giá các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải về việc đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

Định kỳ 5 năm một lần, tổ chức đánh giá độc lập các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo tiêu chuẩn quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW).

Quy định mới cũng phân cấp, phân quyền về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải để xác nhận sự phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải theo quy định của Công ước Lao động hàng hải (MLC). 

Theo đó, cơ quan chịu trách nhiệm là các chi cục hàng hải, thay vì Cục Hàng hải VN như quy định cũ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải VN có văn bản thông báo và hướng dẫn tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Hàng hải VN phải cấp Giấy xác nhận theo quy định. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phân cấp trách nhiệm đóng cảng cạn

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn, Nghị định mới cũng phân cấp, phân quyền rõ ràng.

Thay vì Bộ Giao thông vận tải như quy định cũ, theo quy định mới, Cục Hàng hải VN sẽ là cơ quan có trách nhiệm trong việc công bố tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn và đổi tên cảng cạn.

Các tổ chức, cá nhân đề nghị tạm dừng hoạt động hoặc đóng cảng cạn gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải VN. 

 Trong 5 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị, Cục Hàng hải VN có văn bản quyết định công bố tạm dừng hoạt động hoặc đóng cảng cạn theo quy định. Trường hợp không đồng ý, phải có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Đối với thủ tục đổi tên cảng cạn, chủ đầu tư hoặc người quản lý khai thác cảng cạn gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải VN. Cơ quan này sẽ tiếp nhận, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên cảng cạn chưa phù hợp thì trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải VN hướng dẫn chủ đầu tư hoặc người khai thác cảng cạn để hoàn thiện hồ sơ cho phù hợp.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải VN ra quyết định đổi tên cảng cạn. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.