Xã hội

Quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội thuộc diện sáp nhập

31/07/2023, 16:10

Qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, TP Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập.

Ngày 31/7, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, giai đoạn 2019-2021, thành phố đã sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 6 phường.

Giai đoạn này, Hà Nội không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

img

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hiện nay, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã và 579 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 383 xã, 175 phường, 21 thị trấn.

Sau khi sắp xếp, thành phố đã bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo đúng theo quy định. Về chế độ chính sách đối với số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư được thực hiện kịp thời và có chính sách hỗ trợ thêm. Từ đó đã tạo được đồng thuận cao.

Các đơn vị hành chính được sắp xếp sớm hoạt động ổn định, nhân sự được đảm bảo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Để có được kết quả trên, TP Hà Nội cho rằng, phải luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy đảng các cấp; đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy.

Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quá trình sắp xếp phải chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; quan tâm chế độ, chính sách đặc thù trong trong quá trình thực hiện sắp xếp.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định hiện nay, thành phố có một đơn vị hành chính cấp huyện (quận Hoàn Kiếm) và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Để đạt kết quả tốt, TP Hà Nội sẽ tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030, trước mắt là giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng phương án tổng thể và đề án sắp xếp đáp ứng yêu cầu; đồng thời phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương; nhất là yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.