Hàng hải

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

12/02/2024, 13:09

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 54/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Chấp nhận giấy chứng nhận do tổ chức nước ngoài cấp

Thông tư mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2024. Theo quy định mới, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng là 5 năm, kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận này cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu có thời hạn sử dụng là 2 năm.

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải- Ảnh 1.

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận này cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu có thời hạn sử dụng 2 năm (Ảnh minh họa).

Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin thì thời hạn sử dụng của giấy tương ứng với thời hạn còn lại của giấy đề nghị cấp lại.

Thông tư mới cũng quy định: Hoa tiêu được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Ba được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích đến 5000 GT và có chiều dài tối đa đến 115 m.

Trong chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải, quy định mới chấp nhận các giấy chứng nhận của các tổ chức nước ngoài.

Theo đó, công dân Việt Nam có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp được miễn giảm những nội dung đã được đào tạo tại nước ngoài tương ứng với nội dung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ GTVT quy định. Tổng số nội dung được miễn giảm không vượt quá 50% tổng khối lượng chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải.

Cùng đó, quyết định miễn giảm các học phần trong chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cho công dân Việt Nam có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp.

Liên quan tới điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải, học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản phải đáp ứng các điều kiện như: Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển từ bậc Đại học trở lên; Đã đảm nhận chức danh sỹ quan vận hành boong tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT trở lên ít nhất 12 tháng; Đủ tiêu chuẩn sức khỏe quy định và có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc tương đương.

Học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao phải đáp ứng các điều kiện: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên; Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định; Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 3 theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT hoặc tương đương; Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc tương đương.

Cùng đó, phải độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất 300 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc này tối thiểu 24 tháng với 200 lượt dẫn tàu an toàn, được tổ chức hoa tiêu hàng hải, cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận với trường hợp hoa tiêu có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp; hoặc xác nhận của cơ quan quản lý nơi hoa tiêu làm việc đối với hoa tiêu hàng hải là công dân Việt Nam có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp.

Số hóa thủ tục hành chính

Thông tư mới cũng bổ sung nhiều quy định nhằm đáp ứng xu hướng đào tạo hoa tiêu của các tổ chức nước ngoài, cũng như xu hướng số hóa thủ tục hành chính.

Cụ thể, trong hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải, với công dân Việt Nam có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nộp bổ sung các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản theo quy định; Văn bản đề nghị miễn, giảm và giấy tờ chứng minh những nội dung đã được đào tạo tại nước ngoài tương ứng với nội dung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ GTVT quy định.

Đối với hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao, công dân Việt Nam có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nộp bổ sung: Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao theo quy định; Văn bản đề nghị miễn giảm và giấy tờ chứng minh những nội dung đã được đào tạo tại nước ngoài tương ứng với nội dung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ GTVT quy định.

Cũng theo quy định mới, thủ tục cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải chấp nhận các phương thức hồ sơ điện tử.

Theo đó, hồ sơ chấp nhận 2 ảnh màu với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 1 tệp ảnh với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Kèm theo đó là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định.

Tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng hải VN hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cục Hàng hải VN nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng quy định.

Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Cục Hàng hải VN thông báo bằng văn bản chậm nhất 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.