Hàng hải

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải

25/12/2023, 08:10

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải.

Theo đó, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Hàng hải VN, thực hiện chức năng là cơ quan thường trực của Việt Nam tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng và các quy định khác có liên quan.

Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải có nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải sẽ tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải bảo đảm thông suốt 24/24h (Ảnh minh họa).

Theo đó, trung tâm có nhiệm vụ xây dựng, trình Cục Hàng hải VN phê duyệt hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về lĩnh vực thông tin an ninh hàng hải; tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin an ninh hàng hải; tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thông tin an ninh hàng hải, cũng như ban hành các văn bản hành chính cá biệt, văn bản chuyên môn nghiệp vụ về thông tin an ninh hàng hải thuộc thẩm quyền của trung tâm.

Đồng thời, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải bảo đảm thông suốt 24/24h trong ngày, kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật về bảo mật.

Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin về cấp độ, thay đổi cấp độ an ninh hàng hải, thông tin an ninh hàng hải và các biện pháp an ninh cần áp dụng từ Cảnh sát biển VN và cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an để truyền phát đến tàu biển, giàn di động, cơ sở cảng và các cơ quan có liên quan khác của Việt Nam, cùng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài khi được yêu cầu.

Cùng đó, tiếp nhận thông tin an ninh hàng hải từ tàu biển, giàn di động, cơ sở cảng, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc từ tổ chức, cá nhân khác và thông báo kịp thời cho Cảnh sát biển Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an và các cơ quan liên quan của Việt Nam. Trường hợp tiếp nhận thông tin từ tàu biển, giàn di động mang cờ quốc tịch nước ngoài, phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền của quốc gia/vùng lãnh thổ đó và cơ quan có liên quan của Việt Nam.

Trung tâm cũng là cơ quan thực hiện thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, tổ chức liên quan những báo động an ninh hàng hải từ tàu biển không đúng thực tế; tham gia thực tập kết nối thông tin an ninh hàng hải, diễn tập các tình huống sự cố an ninh hàng hải với các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức phòng, chống khủng bố của nước ngoài theo quy định; tiếp nhận thông tin liên quan đến an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển do hoạt động của tàu biển.

Ngoài ra, trung tâm tổ chức, quản lý, sử dụng và khai thác thông tin hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ các tàu thuyền hoạt động tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Hàng hải VN và trao đổi thông tin liên quan đến an ninh hàng hải giữa Việt Nam với các tổ chức an ninh hàng hải quốc tế; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và tổ chức có liên quan thực hiện các công việc khác liên quan đến thông tin an ninh hàng hải...

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải cho viên chức của trung tâm trình Cục Hàng hải VN phê duyệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.