Vận tải

Quý II/2019, kiểm tra việc triển khai truyền dẫn dữ liệu quản lý bến xe

15/03/2019, 12:46

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đôn đốc triển khai truyền dẫn dữ liệu quản lý bến xe khách về phần mềm quản lý bến xe trên toàn quốc

img
Bến xe phía Bắc Tp. Lạng Sơn đã áp dụng phần mềm quản lý bến và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tng cc Đường b Vit Nam cho biết, thc hin Quy chun Quc gia v bến xe khách sa đi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT) ca B GTVT và Quyết đnh phê duyt Đ án xây dng phn mm qun lý hot đng bến xe khách s 4083/QĐ-BGTVT (ngày 17/11/2015) ca B GTVT, Tng cc Đường b Vit Nam đã xây dng xong phn mm qun lý bến xe toàn quc và đã cp tài khon truy cp cho các S GTVT đ theo dõi, khai thác và qun lý hot đng bến xe và tuyến c đnh.

Tuy nhiên, đến nay, còn nhiu bến xe thuc đi tượng phải trang bị phần mềm quản lý bến xe theo quy định vẫn chưa thực hiện kết nối và truyền dữ liệu về phần mềm qun lý bến xe khách toàn quc, làm nh hưởng đến công tác theo dõi, qun lý hot đng bến xe và tuyến vn ti khách c đnh.

Đ đm bo công tác qun lý hot đng bến xe khách và qun lý tuyến vn ti khách c đnh được cht ch, kp thi, Tng cc Đường b Vit Nam đ ngh S GTVT các tnh, thành ph trc thuc Trung ương hàng ngày thực hiện truy cập vào phần mềm quản lý bến xe toàn quốc để theo dõi, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý hoạt động bến xe khách và tuyến cố định trên địa bàn.

Đối với các bến xe đã kết nối thực hiện việc duy trì truyền dẫn dữ liệu theo đúng yêu cầu; đối với những bến xe chưa kết nối, có văn bản đôn đốc và yêu cầu các bến xe này thực hiện kết nối và truyền dữ liệu về Tổng cục đúng quy định. Riêng các bến xe chưa có phần mềm, cần có văn bản yêu cầu các bến này khẩn trương trang bị phần mềm đảm bảo đúng quy định tại mục 3.1.5 QCVN sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT và thực hiện kết nối, truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ, đề nghị các địa phương chỉ đạo các bến xe trên địa bàn thực hiện xong các nội dung nêu trên trước ngày 15/4/2019, có tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các bến xe không triển khai thực hiện theo quy định.

Trong quý II/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra và làm việc tại một số địa phương có nhiều bến xe hoặc bến xe có lưu lượng lớn nhưng chưa truyền dữ liệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.