Quản lý

Sẽ khoanh định khu vực, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản ở An Giang

02/04/2024, 11:10

Sáng 2/4, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cần thiết và cấp bách

Việc triển khai thực hiện khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung, khoanh định lại các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản phục vụ công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Mục đích của việc này là để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản phù hợp tình hình thực tế, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Sẽ khoanh định khu vực, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản ở An Giang- Ảnh 1.

An Giang khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu, khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở quản lý, nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế - xã hội, các công trình văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh, các công trình dân sự trọng điểm, các khu vực dành riêng cho quốc phòng - an ninh, tôn giáo… không bị xâm hại bởi hoạt động khoáng sản gây ra.

Xác định các đối tượng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo Điều 28, Luật Khoáng sản và các tiêu chí khoanh vùng khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định tại Điều 13, Nghị định 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung, khoanh định lại các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thu thập tài liệu, cập nhật các thông tin liên quan làm cơ sở khoanh định các vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Khảo sát thực địa, đo đạc xác định tọa độ, vị trí những đối tượng phải bảo vệ làm cơ sở khoanh định, điều chỉnh, bổ sung.

Lập hồ sơ chi tiết các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; hoàn chỉnh hồ sơ "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang" lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các bộ, ngành liên quan để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sẽ khoanh định khu vực, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản ở An Giang- Ảnh 2.

Việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản ở An Giang thực hiện qua 7 bước.

Sẽ tiến hành 7 bước

UBND tỉnh An Giang kế hoạch này sẽ được tiến hành 7 bước. 

Cụ thể, bước 1, UBND tỉnh An Giang giao Sở TN&MT chủ trì xây dựng kế hoạch khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan để làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thực hiện đến ngày 26/3/2024.

Bước 2, Sở TN&MT chủ trì lựa chọn đơn vị đủ pháp lý, chức năng, năng lực để tiến hành lập đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang".

Tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thực hiện đến ngày 20/4/2024.

Bước 3, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị đủ pháp lý, chức năng, năng lực theo đúng quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang". Thời gian thực hiện đến ngày 20/5/2024.

Bước 4, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ "Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang"; thời gian thực hiện đến ngày 30/8/2024. 

Bước 5, tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan, trình UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Sở TN&MT tổng hợp các ý kiến góp ý, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ; thời gian thực hiện đến ngày 20/9/2024.

Bước 5: Tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan, trình UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Sở TN&MT tổng hợp các ý kiến góp ý, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 6, UBND tỉnh lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương có liên quan về kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở TN&MT tổng hợp các góp ý, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Thời gian thực hiện đến ngày 20/10/2024.

Bước 7, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Sở TN&MT thực hiện nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.