Vận tải

Sớm hoàn thiện phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

21/09/2020, 18:02

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư.

img
Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư đảm bảo nguyên tắc “Mỗi cảng hàng không, sân bay có một người khai thác cảng hàng không, sân bay”, phù hợp tiêu chuẩn an toàn khai thác của Tổ chức hàng không thế giới ICAO

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Trong thời gian chưa xác định được giá trị tài sản để thực hiện theo hình thức đầu tư tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thống nhất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý theo phương thức không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ GTVT, Tài chính có ý kiến về pháp lý đối với dự thảo Quyết định của Bộ GTVT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2020.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các địa phương liên quan, thống nhất phương án sử dụng chung đối với tài sản thuộc Bộ Quốc phòng và phương án giao quản lý, sử dụng, khai thác đối với các tài sản do các địa phương đầu tư tại Cảng hàng không Cam Ranh và Cảng hàng không Cát Bi, bảo đảm đúng quy định pháp luật; Xây dựng phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; xây dựng các cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về hàng không và pháp luật có liên quan.

Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý đang được Bộ GTVT chủ trì xây dựng có mục tiêu phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể tham gia quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; bảo đảm việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch cho các chủ thể tham gia quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Đảm bảo nguyên tắc “Mỗi cảng hàng không, sân bay có một người khai thác cảng hàng không, sân bay”, phù hợp tiêu chuẩn an toàn khai thác của Tổ chức hàng không thế giới ICAO và Quyết định số 236 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đề án cũng đảm bảo vai trò của Doanh nghiệp cảng hàng không là chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; lập kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo mở rộng cảng hàng không, sân bay theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với nhu cầu phát triển, phù hợp với việc khai thác cảng hàng không, sân bay theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Điều 64); Đảm bảo hoạt động khai thác cảng hàng không, sân bay diễn ra thường xuyên liên tục; đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động bay, trong đó đặc biệt là các chuyến bay chuyên cơ do hoạt động khai thác cảng hàng không, sân bay là các hoạt động đặc thù, sự cố hàng không nếu xảy ra sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đảm bảo tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cần phải được sửa chữa, đầu tư, mở rộng kịp thời, thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hàng không; đảm bảo không được đóng cửa sân bay do những nguyên nhân chủ quan như không đủ nguồn lực đầu tư hoặc đầu tư không kịp thời.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Điều 27, Nghị định 44 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không nêu rõ: Căn cứ yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và khả năng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không, trường hợp cần thiết giao một số tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hàng không quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan lập Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản trong trường hợp giao cho doanh nghiệp quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phù hợp với quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan; Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.