Đăng kiểm

Tăng trách nhiệm chủ xe, cơ sở thiết kế, cải tạo xe cơ giới

03/01/2024, 13:16

Tại Thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ GTVT đã đẩy mạnh phân cấp thẩm định thiết kế và nghiệm thu xe cải tạo cho Sở GTVT và các đơn vị đăng kiểm.

Những trường hợp xe cải tạo do Cục Đăng kiểm thẩm định thiết kế

Theo Bộ GTVT, Thông tư số 85/2014 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện nhu cầu về cải tạo phương tiện, yêu cầu về quản lý Nhà nước đối với loại phương tiện cải tạo đã có nhiều thay đổi nên xuất hiện một số bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần sửa đổi, bổ sung.

Tăng trách nhiệm chủ xe, cơ sở thiết kế, cải tạo xe cơ giới- Ảnh 1.

Thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014 đã đẩy mạnh phân cấp thẩm định thiết kế, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo cho Sở GTVT và các đơn vị đăng kiểm (ảnh minh hoạ).

Tại Thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014 do Bộ GTVT vừa ban hành, có hiệu lực từ 15/2/2024, đã phân cấp thẩm định thiết kế, nghiệm thu xe cải tạo giữa Cục Đăng kiểm VN, Sở GTVT các tỉnh, thành phố và đơn vị đăng kiểm.

Cụ thể, Cục Đăng kiểm VN sẽ thực hiện thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đối với: Cải tạo các loại xe khác thành xe chuyên dùng, ô tô đầu kéo; Cải tạo đối với xe cơ giới tay lái nghịch; Cải tạo theo đề nghị của nhà sản xuất xe (có văn bản xác nhận của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe nêu rõ nội dung đề nghị cải tạo kèm theo tài liệu hướng dẫn và danh sách các linh kiện, cụm linh kiện được sử dụng để thay thế).

Trong khi đó, Sở GTVT sẽ thực hiện thẩm định thiết kế cải tạo xe trừ các trường hợp trên.

Thông tư 43/2023 cũng quy định hồ sơ thẩm định thiết kế được lưu trữ tại cơ quan thẩm định thiết kế và được hủy sau 20 năm, trừ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

Bộ GTVT cũng cho biết, hiện nay, việc nghiệm thu xe cải tạo cùng kiểu loại, cùng nội dung cải tạo theo cùng một thiết kế vẫn còn phức tạp, chưa thuận lợi và cần tạo thuận lợi hơn cho việc lựa chọn cơ sở cải tạo và địa điểm nghiệm thu của người dân.

Do đó, tại Thông tư 43/2023, Bộ GTVT đã quy định: Riêng trường hợp các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật thì được sử dụng cùng một thiết kế.

Ngoài ta, Thông tư cũng bổ sung trách nhiệm của Cục Đăng kiểm bên cạnh tổ chức kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Thông tư này thì trường hợp phát hiện vi phạm cần thực hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, đăng nhập thông tin cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới vi phạm quy định lên chương trình phần mềm quản lý công tác cải tạo xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm cũng có trách nhiệm quản lý danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới trên phạm vi cả nước; cung cấp tài khoản đăng nhập Chương trình phần mềm quản lý công tác cải tạo xe cơ giới cho những người thẩm định thiết kế, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo quy định tại Thông tư và công bố danh sách những người được cấp tài khoản trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN.

Phía Sở GTVT có trách nhiệm thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới theo quy định tại Thông tư; đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới tại địa phương. Đăng tải thông tin cảnh báo lên Chương trình phần mềm quản lý công tác xe cơ giới cải tạo đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm được phát hiện trong quá trình thẩm định thiết kế và thanh tra, kiểm tra. Quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới thuộc phạm vi quản lý.

Đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận cải tạo theo quy định tại Thông tư. Đăng tải thông tin cảnh báo đối với các cơ sở cải tạo, cơ sở thiết kế vi phạm quy định lên Chương trình phần mềm quản lý công tác xe cơ giới cải tạo. Đồng thời, cử đăng kiểm viên tham gia tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên để thực hiện nghiệm thu xe cơ giới cải tạo.

Tăng trách nhiệm chủ xe, cơ sở thiết kế, cải tạo xe cơ giới- Ảnh 2.

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung trách nhiệm cụ thể của chủ xe, cơ sở thiết kế, cải tạo xe cơ giới nhằm tránh xảy ra những trường hợp tiêu cực (ảnh minh hoạ).

Tăng trách nhiệm chủ xe, cơ sở thiết kế, cải tạo

Bộ GTVT nhìn nhận các cơ sở cải tạo cần phải được tăng cường quản lý nhằm tránh xảy ra những trường hợp tiêu cực; đồng thời cần quản lý thống nhất dữ liệu cơ sở cải tạo trên cả nước phục vụ công tác thông tin cho các trung tâm đăng kiểm khi thực hiện nghiệm thu xe cơ giới.

Do đó, Thông tư 43/2023 đã bổ sung trách nhiệm của chủ phương tiện, gồm: Tham gia với đơn vị đăng kiểm trong quá trình nghiệm thu bao gồm cả việc chuẩn bị phương tiện và người điều khiển phương tiện; Sử dụng phương tiện theo đúng mục đích cải tạo xe cơ giới.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của cơ sở thiết kế về tính chính xác, phương pháp tính toán, kết quả tính toán trong hồ sơ thiết kế, tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật cung cấp kèm theo hồ sơ thiết kế cho cơ quan thẩm định thiết kế; nội dung khảo sát về hiện trạng xe cơ giới trước cải tạo; chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thiết kế.

Đặc biệt, không lập và nộp hơn một hồ sơ thiết kế cho một phương tiện trong một lần cải tạo.

Đối với cơ sở cải tạo có trách nhiệm thực hiện cải tạo xe cơ giới theo đúng thiết kế đã được thẩm định, bảo đảm xe cơ giới sau cải tạo phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng của các linh kiện, tổng thành, vật tư thi công cải tạo.

Cùng đó, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe cơ giới cải tạo và lập biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo theo quy định.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu theo quy định để cung cấp cho chủ phương tiện thực hiện việc nộp hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo cho cơ quan nghiệm thu.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.