Bạn cần biết

Thông báo mời thầu Dự án sửa chữa mặt đường HCM, đoạn qua Quảng Nam

09/03/2023, 15:17

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 (Khu QLĐB III) vừa có thông báo mời thầu mã IB 2300020845 - Dự án sửa chữa mặt đường HCM, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mời thầu Dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường BTXM đoạn Km1380+680 - Km1407+450 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

img

Thông tin gói thầu

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã TBMT: IB2300020845

Mã KHLCNT: PL2300009225

Mã gói thầu: BP2300028464

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/ Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Quảng Nam

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 18/03/2023 15:00

Thời điểm mở thầu: 18/03/2023 15:00

Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 250.000.000 VND

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 374/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 07/03/2023 14:09

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 374 QD duyet HSMT TCXD Km1380 HCM QNam.pdf

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.