Đường bộ

Thu hồi hơn 380 triệu đồng từ bảo trì đường bộ ở Đắk Nông

22/03/2021, 12:17

Thanh tra Bộ GTVT chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý bảo trì đường bộ của GTVT tỉnh Đắk Nông...

img

Công tác quản lý bảo trì đường bộ của Sở GTVT tỉnh Đắk Nông bộc lộ nhiều bất cập, sai phạm - Ảnh minh họa

Nợ đọng vốn bảo trì lớn

Bộ GTVT vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với các tuyến quốc lộ giao Sở GTVT tỉnh Đắk Nông quản lý.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở GTVT Đắk Nông được Tổng cục Đường bộ VN giao quản lý 343 km đường quốc lộ. Việc lập kế hoạch bảo trì hàng năm cho số km quốc lộ được giao phải điều chỉnh nhiều lần (năm 2017 điều chỉnh 2 lần, năm 2018 điều chỉnh 4 lần, năm 2019 điều chỉnh 6 lần và năm 2020 điều chỉnh 3 lần).

"Việc xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ hàng năm trình Tổng cục Đường bộ VN phê duyệt kinh phí bảo dưỡng thường xuyên chưa đầy đủ theo yêu cầu. Sở GTVT Đắk Nông trình Tổng cục Đường bộ cho phép bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ một số đoạn tuyến QL28 chuyển từ tỉnh lộ lên quốc lộ khi tỉnh Đắk Nông chưa bàn giao cho Tổng cục Đường bộ VN, dẫn đến bố trí vốn bị chậm, gây nợ đọng (năm 2019 hơn 31 tỷ đồng, đến 16/10/2020 là hơn 2,6 tỷ đồng)", kết luận thanh tra cho biết.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong 3 năm (2017, 2018, 2019) Sở GTVT Đắk Nông được giao tổng kinh phí bảo trì hơn 335 tỷ đồng. Kinh phí đã thanh toán là hơn 317 tỷ đồng. Kinh phí còn dư trong các năm là gần 18 tỷ đồng. Kinh phí được quyết toán trong năm hơn 316 tỷ đồng. Kinh phí phải nộp trả ngân sách hơn 18 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, số kinh phí đã thực hiện nộp trả ngân sách nhà nước theo quyết toán là hơn 18 tỷ đồng, số kinh phí còn phải nộp trả là hơn 17 triệu đồng. Như vậy, trong 3 năm Sở GTVT Đắk Nông chưa thực hiện giải ngân hết số vốn bảo trì được giao; phải nộp lại ngân sách do hết nhiệm vụ chi hàng năm.

Theo số liệu đơn vị báo cáo, tình hình nợ đọng trong công tác bảo trì khá lớn, đến ngày 31/12/2019 là gần 34 tỷ đồng. Đến ngày 16/10/2020 đã thực hiện thanh toán trả nợ đọng khối lượng hoàn thành là hơn 31 tỷ đồng. Giá trị còn nợ đọng theo khối lượng hoàn thành đến ngày 16/10/2020 là hơn 2,6 tỷ đồng.

"Nguyên nhân trong 3 năm Sở GTVT Đắk Nông chưa thực hiện giải ngân hết số vốn bảo trì được giao, phải nộp lại ngân sách nhà nước, nợ đọng xây dựng cơ bản chủ yếu do vướng mắc thủ tục trong việc chuyển giao tài sản nâng cấp từ tỉnh lộ lên quốc lộ từ tỉnh Đắk Nông sang Bộ GTVT dẫn dến Sở GTVT Đắk Nông triển khai thi công một số gói thầu khi chưa được bố trí đủ vốn và do công tác quyết toán chậm", kết luận thanh tra nêu rõ.

Thu hồi hơn 380 triệu đồng

Liên quan đến công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng các tuyến quốc lộ, kết luận thanh tra nêu rõ, công tác này cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, Sở GTVT Đắk Nông chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu phục vụ quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ theo quy định; chưa kiểm tra, giám sát nghiệm thu chặt chẽ nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, chưa phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhà thầu trong quá trình thực hiện.

"Sở GTVT Đắk Nông chưa thực hiện rà soát, khấu trừ kinh phí bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến bàn giao để thực hiện sửa chữa định kỳ theo hướng dẫn. Tổng giá trị bảo dưỡng thường xuyên trùng với sửa chữa định kỳ gần 160 triệu đồng", kết luận nêu.

Về công tác sửa chữa công trình đường bộ, qua kiểm tra xác suất một số hồ sơ công trình sửa chữa định kỳ cho thấy, Sở GTVT tỉnh này đã thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình sửa chữa cơ bản đúng quy định.

Tuy nhiên, biên bản kiểm tra nhân lực, xe máy, thiết bị, vật tư, vật liệu, phòng thí nghiệm... để đủ điều kiện ban hành thông báo lệnh khởi công công trình đều ghi chung chung, không có vị trí, lý trình, số lượng, chất lượng, không ghi rõ phòng thí nghiệm nào, không có vị trí, địa điểm đặt phòng thí nghiệm hiện trường, không có diện tích, trang thiết bị văn phòng cho phòng thí nghiệm hiện trường, đánh giá sự phù hợp so với hồ sơ dự thầu. Một số gói thầu tính sai, tính trùng nội dung công việc, trong dự toán duyệt, dự toán thầu làm tăng giá trị nghiệm thu thanh toán hơn 261 triệu đồng.

Sở GTVT Đắk Nông được yêu cầu thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh Bộ GTVT số tiền hơn 383 triệu đồng. Trong đó, thu từ các hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên hơn 121 triệu đồng. Thu từ các công trình sửa chữa định kỳ công trình đường bộ gần 262 triệu đồng. Giảm trừ khi quyết toán dự án hơn 38 triệu đồng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT Đắk Nông, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ căn cứ theo nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công kiểm điểm và xem xét trách nhiệm những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 30/6/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.