Chính trị

Thủ tướng: Chú trọng công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông

26/03/2023, 06:35

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế làm tốt công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông...

Chiều 25/3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chiều 25/3

Đánh giá tiềm năng, cơ hội, cạnh tranh

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng và các đại biểu cũng dành nhiều thời gian phân tích về các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và quý I/2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh thời gian tới.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến 7 nhóm vấn đề.

Trong đó, liên quan 2 dự án trọng điểm gồm: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An; Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2) đã được khởi công trong năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm bố trí bổ sung 1.900 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kiến nghị đầu tư nâng cấp mở rộng QL49. Bên cạnh đó, hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức lập dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), trong đó có thực hiện di dời dân cư, GPMB một số khu vực còn lại trong Kinh thành Huế và các khu vực di tích khác thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhưng đặc biệt cần thiết di dời, GPMB để quản lý, bảo vệ khu vực di tích, chống lấn chiếm, đồng thời phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Do vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh được áp dụng Khung chính sách đã thực hiện đối với dự án giai đoạn 1 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 2) và xem xét bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện hoàn thành dự án theo Thông báo Kết luận số 269-TB/VPCP, ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

img

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại buổi làm việc

Chú trọng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông...

Thủ tướng cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Thừa Thiên Huế, ý kiến của các đại biểu và 6 chương trình trọng điểm của tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; tăng tỷ trọng của lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, du lịch. Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu nông sản; gắn kết phát triển du lịch, nhất là ở khu vực đầm phá Tam Giang.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc, có điểm nhấn, tạo sự khác biệt mang nét đặc trưng riêng, phát triển du lịch thông minh; gắn kết với tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung” và “Hành lang kinh tế Đông - Tây”; thu hút các tập đoàn lớn...

img

Thủ tướng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tiến độ công trình cầu qua cửa Thuận An và dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế

Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư). Xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước và quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ, nhân lực số. Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo toàn diện gắn với đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn, phát triển tài năng; xây dựng văn hóa học đường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, làm giàu chính đáng; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy di sản; “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm lực thành nguồn lực” để phục vụ phát triển.

img

Các đơn vị báo cáo với Thủ tướng tiến độ dự án nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế thành Trung tâm y tế chuyên sâu, trở thành thương hiệu quốc gia, quốc tế. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng...

Về các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng giao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan, tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổng kết thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện các dự án, đề án, chương trình cụ thể bảo đảm sát thực tế, khả thi, hiệu quả để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành, căn cứ quy định của pháp luật, khả năng cân đối nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, trong đó có việc bố trí nguồn vốn cho tuyến đường ven biển.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, sớm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đường lăn sân bay Phú Bài theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với nhà ga T2 sắp hoàn thành nhằm nâng cao năng lực, khai thác hiệu quả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.