Xã hội

Thủ tướng: Tránh vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật

14/04/2022, 16:16

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát chống tiêu cực, "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng, tránh "vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật".

Càng khó khăn càng đoàn kết, càng sáng tạo

Sáng 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2021, chúng ta vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; vừa triển khai các nhiệm vụ khác với các năm trước.

Điển hình, như tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 7 hội nghị lớn triển khai Nghị quyết Đại hội, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước... vừa giải quyết nhiều công việc tồn đọng, kéo dài, vừa xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khó kiểm soát hơn.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng tình, hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, chúng ta đã đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi hết sức kịp thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ đã phát động và triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị số 19 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, toàn diện.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phong trào thi đua được phát động kịp thời tới toàn dân, tạo không khí người người thi đua, nhà nhà thi đua, công tác thi đua, khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, cuộc chiến chống COVID-19 đã khẳng định và phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân ở khắp nơi trên cả nước", Thủ tướng phát biểu.

Dứt khoát chống tiêu cực, "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc khen thưởng có nơi, có lúc chưa phản ánh hết được hết tinh thần yêu nước của nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng của một số cấp, ngành chưa thực sự sâu sát. Có nơi, có lúc còn lơ là, chưa bám sát tình hình, chưa quyết liệt, mạnh mẽ, việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy với một số phong trào, hoạt động thi đua còn có những điểm hạn chế, bất cập, nhất là trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Năm 2022, tình hình được dự báo sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trong điểm, phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của cấp ủy các cấp.

"Phải tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, là phong trào của nhân dân, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, phong trào phải xuất phát từ nhân dân, bắt đầu từ nhân dân, đi sâu vào nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, người dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý, trong nhiệm kỳ này các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại tất cả 74 huyện nghèo bằng nguồn lực Nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn…

Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá sâu sắc, toàn diện các phong trào thi đua năm 2021, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục củng cố, phát triển, các phong trào đã có, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng, phát động phong trào mới có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập được chỉ ra tại phiên họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời, dứt khoát chống tiêu cực, "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng, tránh "vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật".

Thủ tướng yêu cầu kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.