Chính trị

Trung ương thảo luận về việc xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ mới

05/10/2023, 16:40

Chiều 5/10, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 8.

Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận tại hội trường về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Trung ương thảo luận về việc xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ mới - Ảnh 1.

Hôm nay (5/10) Trung ương thảo luận về việc xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ mới.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 hôm 2/10, về vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức.

Tổng Bí thư cho rằng đội ngũ trí thức có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc.

Người đứng đầu Đảng nhận định thế giới ngày nay đã, đang và sẽ đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen đối với sự phát triển nhanh và bền vững.

Đáng lưu ý, trí tuệ nhân tạo và một số thành tựu công nghệ mới có khả năng thay thế con người trên một số lĩnh vực, tạo ra khối lượng thông tin, tri thức khổng lồ và những hiệu ứng làm thay đổi cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người và lối sống.

Theo Tổng Bí thư, bối cảnh tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng, phát triển và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà - nguyên khí của quốc gia, nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức, chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, Trung ương cần phân tích, dự báo bối cảnh tình hình mới, từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.