Từ 2018, những khoản thu nhập nào không tính đóng BHXH?

24/09/2017 08:00

14 khoản phụ cấp không tính vào thu nhập của người lao động để tính đóng BHXH bắt buộc từ 1/1/2018.

từ 2018, những khoản thu nhập nào không tính đóng bhxh?

14 khoản phụ cấp không tính vào thu nhập phải đóng BHXH bắt buộc từ 1/1/2018

Theo quy định, từ 1/1/2018, ngoài những khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành, sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều người có sự hiểu nhầm về cách tính đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập (tất cả các khoản thu trong tháng) của người lao động.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, thông tin việc bắt buộc đóng BHXH dựa trên tổng thu nhập của người lao động từ 1/1/2018 chưa chính xác.

Các nội dung đóng BHXH đã được quy định rõ tại Điều 30 của Thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH. 

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Ông Điều Bá Được, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam cũng cho biết, trong Quyết định 595/QĐ-BHXH cũng quy định rất rõ những khoản thu nào của người lao động không tính vào thu nhập để căn cứ tính mức đóng BHXH từ 1/1/2018.

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm 14 khoản chế độ và phúc lợi khác, như: tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe; điện thoại; đi lại; nhà ở; giữ trẻ; nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết; người lao động có người thân kết hôn; sinh nhật của người lao động; trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Tú Uyên