Đăng kiểm

Xây dựng chương trình phần mềm quản lý kiểm định thống nhất trên toàn quốc

28/11/2023, 20:00

Phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, quản lý cấp phép sử dụng thống nhất tại tất cả các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc.

Tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (sửa đổi, bổ sung QCVN 103:2019) đang lấy ý kiến, Bộ GTVT đề xuất quy định: Phần mềm Quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức xây dựng để quản lý đơn vị đăng kiểm, thiết bị kiểm định lắp đặt tại các đơn vị, người làm việc (lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ) của các đơn vị, hồ sơ phương tiện và kết quả kiểm định của các phương tiện.

Xây dựng chương trình phần mềm quản lý kiểm định thống nhất trên toàn quốc - Ảnh 1.

Cơ sở dữ liệu kiểm định của đơn vị đăng kiểm chứa dữ liệu hồ sơ phương tiện và kết quả kiểm định được tạo lập bằng phần mềm Quản lý kiểm định trong quá trình thực hiện công việc kiểm định (ảnh minh họa).

Phần mềm này do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý cấp phép sử dụng thống nhất tại tất cả các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong toàn quốc.

Dự thảo cũng quy định, cơ sở dữ liệu kiểm định của đơn vị đăng kiểm chứa dữ liệu hồ sơ phương tiện và kết quả kiểm định được tạo lập bằng phần mềm Quản lý kiểm định trong quá trình thực hiện công việc kiểm định, được lưu trữ trên máy chủ của đơn vị và đồng bộ hóa về cơ sở dữ liệu tập trung trên máy chủ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu tập trung tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chứa dữ liệu các danh mục dùng chung, dữ liệu tham chiếu; dữ liệu về đơn vị đăng kiểm, dữ liệu người làm việc của các đơn vị, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ, dữ liệu cảnh báo... được sử dụng cho phần mềm Quản lý kiểm định.

Để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, các đơn vị đăng kiểm phải trang bị hệ thống máy tính có kênh kết nối an toàn và ổn định tới hạ tầng công nghệ thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua mạng Internet cho phép cập nhật, truy vấn dữ liệu để sử dụng một cách đồng bộ, nhất quán trong toàn hệ thống tất cả các đơn vị đăng kiểm.

Trường hợp kênh kết nối này bị gián đoạn phần mềm Quản lý kiểm định sẽ bị hạn chế về chức năng và sẽ dừng hoạt động sau một thời gian nhất định theo quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống.

Thông qua các chức năng của phần mềm Quản lý kiểm định, các đơn vị đăng kiểm khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tại đơn vị và một phần dữ liệu tại cơ sở dữ liệu tập trung để tạo các báo cáo phục vụ công tác của đơn vị và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tạo lập dữ liệu quản lý chung, dữ liệu tham chiếu, cảnh báo... và khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung để tạo các báo cáo phục vụ công tác của Cục và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xây dựng chương trình phần mềm quản lý kiểm định thống nhất trên toàn quốc - Ảnh 2.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.