Quản lý

Bộ GTVT phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 2022

25/03/2022, 12:21

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị, CBCNV “tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết” hưởng ứng Giờ Trái đất 2022.

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2022 (thứ Bảy).

Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

img

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị, CBCNV có các hoạt động thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất 2022.

Các đơn vị tổng kết và ghi lại hình ảnh, video clip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội kèm hashtag #GioTraidat #BoTNMT.

Trước đó, Bộ GTVT cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, CBCNV căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề của chuỗi các sự kiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất 2022.

Cụ thể, treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền được làm từ các vật liệuthân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để tuyên truyền, truyền thông; Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh nguồn nước, sinh kế người dân...

Đặc biệt, đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh.

Đồng thời, phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức,cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải phápcông nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệmôi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”; Hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; Thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên phát động với chủ đề “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”, mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.