Thông tin doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

02/05/2024, 16:58

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra

Cuối tháng 4 vừa qua, tại trụ sở ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Dự đại hội có lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), cùng các cổ đông đại diện theo ủy quyền, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh- Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất- kinh doanh, đầu tư xây dựng, và đầu tư phát triển năm 2024, báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận năm 2023, sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh…

Tại đại hội, ông Ngô Sinh Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh- Ảnh 2.

Ông Ngô Sinh Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh báo cáo trước đại hội.

Theo đó, năm 2023, không nằm ngoài khó khăn chung của ngành điện, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cổ đông, HĐQT và sự đoàn kết, chung sức, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 với những kết quả tiêu biểu, nổi bật.

Cụ thể là, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 7,82 tỷ kWh, đạt 104,0% so với kế hoạch năm và bằng 110,8% so với năm thực hiện năm 2022; tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 7,10 tỷ kWh, đạt 104,2% so với kế hoạch năm và bằng 110,6% so với năm thực hiện năm 2022 và cũng là mức sản xuất điện cao nhất trong 13 năm kể từ khi nhà máy đi vào vận hành chính thức...

Nổi bật là hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, vượt chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao; bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, các cổ đông và đảm bảo đời sống thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động…

Vinh dự đối với Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh là ngày 11/6/2023 đã được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới kiểm tra tình hình sản xuất điện, thăm, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp. Trong chuyến thăm, Thủ tướng đã ghi nhận, hoan nghênh, biểu dương tập thể doanh nghiệp đã vận hành tốt các tổ máy, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế của đất nước…

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 được thông qua tại đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT. Theo đó, HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đã chủ động, tích cực theo sát và chỉ đạo bộ máy công ty hoạt động có hiệu quả, nội bộ đoàn kết tốt, cụ thể hóa triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh với hiệu quả cao nhất...

Quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2024

Tại đại hội, Ban điều hành đã trình kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của doanh nghiệp là sản lượng điện sản xuất năm 2024 đạt 7,761 tỷ kWh, sản lượng điện thương phẩm là 7,030 tỷ kWh; đảm bảo an toàn tuyệt đối các tổ máy, cán bộ, nhân viên, người lao động trong quá trình sản xuất – kinh doanh…

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh- Ảnh 3.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại đại hội.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh Nguyễn Tuấn Anh đã nhấn mạnh: Năm 2023 là một năm rất khó khăn với doanh nghiệp. Tuy nhiên bằng sự đoàn kết, cố gắng, sáng tạo của cán bộ, nhân viên, người lao động toàn doanh nghiệp, nên đã vượt qua được các khó khăn, thử thách. Kết thúc năm 2023, Công ty đã đạt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, công tác sửa chữa, bảo dưỡng được chú trọng, tình hình tài chính ổn định.

Chỉ ra những khó khăn, thử thách mà doanh nghiệp tiếp tục gặp phải trong năm 2024 và thời gian tiếp theo, ông Nguyễn Tuấn Anh đã khẳng định, HĐQT Công ty cam kết sẽ tập trung tối đa, chỉ đạo Ban điều hành nói riêng và toàn Công ty nói chung triển khai đồng bộ các giải pháp, tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; không ngừng chủ động triển khai giải pháp và chiến lược dài hạn để lãnh đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh- Ảnh 4.

Ông Đinh Kim Cương, Thành viên HĐTV, Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đinh Kim Cương, Thành viên HĐTV, Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã ghi nhận kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 của doanh nghiệp. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo tốt lợi ích của các cổ đông.

Ông Đinh Kim Cương cũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của HĐQT, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, đồng thời, đề nghị ban lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục tổ chức tốt các khâu sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt chỉ tiêu tiêu hao nhiên liệu và suất sự cố trong năm 2024...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.